Advocaten in voetbaldossier willen spijtoptantenregeling laten vernietigen

Twee advocaten van verdachten in het voetbaldossier vragen aan het Grondwettelijk Hof om de wet op de spijtoptanten -waardoor verdachten een deal kunnen sluiten met het gerecht in ruil voor strafvermindering- te vernietigen. Als ze gelijk krijgen, kan dat betekenen dat de verklaringen van spijtoptant Dejan Veljkovic niet gebruikt mogen worden in het onderzoek. Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof kan maandenlang op zich laten wachten. 

Advocaat Frank Scheerlinck (die Nedzad T., een Cypriotisch voetbalmakelaar verdedigt) en zijn collega Joris Van Cauter (die optreedt voor Thierry Steemans, financieel directeur bij KV Mechelen) startten op de valreep een procedure voor het Grondwettelijk Hof. Op donderdag 7 februari, de laatste dag van de wettelijke termijn, stuurden ze hun verzoekschrift naar het Grondwettelijk Hof. Dat Hof liet inmiddels weten de vraag te hebben ontvangen. Het Grondwettelijk Hof is bevoegd om wetten te toetsen aan de grondwet. 

Advocaat Frank Scheerlinck vraagt de wet te vernietigen op basis van acht argumenten. Het komt er op neer dat volgens hem de wet op de spijtoptanten in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Ze zou er immers voor zorgen dat niet alle verdachten in dit proces dezelfde mogelijkheden hebben om zich te verdedigen. 

Wat de gevolgen zijn van deze opgestarte procedure, is voorlopig onduidelijk. Het Grondwettelijk Hof heeft niet de gewoonte erg snel te werken. Er zal minstens enkele maanden gewacht moeten worden op een uitspraak, maar het wachten kan ook een jaar duren.

Als het verzoekschrift wordt verworpen, verandert er niets aan het lopend onderzoek en blijft alles zoals het was. 

Maar een vernietiging van de wet zou kunnen betekenen dat alles wat al gedaan is op basis van die wet, nietig moet worden verklaard. Een vernietiging heeft in principe terugwerkende kracht. Met andere woorden: alle verklaringen van spijtoptant Dejan Veljkovic kunnen dan in de prullenmand gegooid worden. Die verklaringen, die gebeurden op basis van de vernietigde wet, mogen dan niet meer gebruikt worden in het onderzoek.

Maar het is niet het een of het ander. Er zijn ook nog andere mogelijkheden. Het Grondwettelijk Hof zou een aantal overgangsbepalingen kunnen nemen. Zo’n overgangsmaatregel zou bv. kunnen zijn dat de wet weliswaar vernietigd wordt maar dat de lopende rechtszaken (versta: het voetbalonderzoek) toch kunnen blijven lopen. Het kan ook zijn dat het Grondwettelijk Hof slechts gedeeltelijk ingaat op de vraag van de advocaten en de wet dus slechts gedeeltelijk vernietigd wordt. In die laatste veronderstelling zou het kunnen dat er ook geen gevolgen zijn voor het lopend gerechtelijk onderzoek.

Minister van justitie Koen Geens betreurt aanvechting

Volgens Geens is er heel lang gestuurd op de wet. "Die wetgeving is met heel veel overtuiging gemaakt en zit ook goed in elkaar", zegt de minister. "In veel gevallen kan ze ook nuttig zijn. Maar nu moeten we rustig afwachten, al hoop ik dat de onderzoeken niet worden aangetast."

Bekijk hier het item uit "Het journaal."

Videospeler inladen...

Meest gelezen