Belgische fiscale vrijstellingen zijn volgens het Europees Hof geen illegale staatssteun 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie vernietigt het besluit van de Europese Commissie over de fiscale vrijstellingen die België op grond van excess profit rulings aan bedrijven verleende. De Commissie was volgens het Hof onterecht van mening dat het Belgische stelsel in verband met overwinst voor multinationals illegale staatssteun was.

Op 11 januari 2016 besliste Margrethe Vestager, Europees Commissaris voor mededinging dat ze de excess profit rulings beschouwt als verboden staatssteun. Die beslissing betekende dat België dergelijke rulings niet meer zou mogen toepassen. Het betekende ook dat alle voordelen die door dat stelsel verkregen werden door de bedrijven terugbetaald zouden moeten worden. 

Toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft geprobeerd om die terugvordering te vermijden. De Belgische regering is op 22 maart 2016 dan ook in beroep gegaan tegen de beslissing van Europa. De regering was van mening dat de rulings wel in overeenstemming zijn met de OESO-richtlijnen. Ze hebben vandaag dus gelijk gekregen. 

De reden waarom Van Overtveldt toen in beroep is gegaan en de kwestie vandaag ook zo spannend was, is het feit dat de getroffen bedrijven een schadeclaim hadden kunnen indienen tegen de Belgische overheid. 

Regering-Verhofstadt

In 2004 werd door de paarse regering onder leiding van Guy Verhofstadt (Open VLD) het systeem van excess profit rulings ingevoerd. Via dit systeem worden afspraken gemaakt tussen de Belgische overheid en Belgische bedrijven waardoor ze minder belastingen moeten betalen. Bedrijven worden enkel belast op het deel van de winst dat ze behalen op binnenlandse activiteiten. 

Deze regel werd in het leven geroepen om bedrijven naar België te lokken. De paarse regering wilde een aantrekkelijk investeringsklimaat creëren. Ze deden dit naar eigen zeggen op basis van twee pijlers, zekerheid en een optimale belastingcombinatie.  

De Europese Commissie zag dit als een vorm van specifieke staatssteun, iets wat verboden is. Overheden mogen geen voordelen toekennen aan bedrijven als deze niet voor alle bedrijven van toepassing zijn.  Het Hof van Justitie van de Europese Unie geeft vandaag aan dat ze het niet eens is met deze opvatting. De 700 miljoen die de Belgische bedrijven al op een geblokkeerde rekening geplaatst hadden, krijgen ze dus terug.

Ierland

De situatie vandaag is vergelijkbaar met het verhaal rond Apple en Ierland. Ook daar heeft een bedrijf specifieke staatssteun verkregen die door de Europese Commissie achteraf verboden werd. Deze zaak ligt vandaag nog bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Videospeler inladen...

Meest gelezen