Videospeler inladen...

Vlaamse Nieuwsmedia en Sabam juichen nakende Europese hervorming auteursrecht toe: "Eerlijke vergoeding stap dichterbij"

De vereniging van Vlaamse nieuwsuitgevers Vlaamse Nieuwsmedia en auteursrechtenvereniging Sabam verwelkomen het Europese akkoord over de hervorming van het auteursrecht. Google vindt dat de hervorming iedereen ten goede moet komen. Europa heeft gisteren het licht op groen gezet voor de definitieve stemming over een ontwerprichtlijn die het auteursrecht aanpast aan het digitale tijdperk.

Er ligt een Europees akkoord over de hervorming van het auteursrecht op tafel, dat het gebruik van (sociale) media moet aanpassen aan het digitale tijdperk. De huidige Europese wetgeving over auteursrecht werd in 2001 gestemd.

Er werd twee jaar over de hervorming onderhandeld. De onderhandelingen hebben een ongeziene lobbycampagne in gang gezet waarbij de grote internetbedrijven waarschuwden voor "het einde van het internet".

De auteursrechtenvereniging Sabam is zeer tevreden dat Europa eindelijk groen licht geeft voor een definitieve stemming over een ontwerprichtlijn die het auteursrecht aanpast aan het digitale tijdperk. "Deze nieuwe tekst biedt onze auteurs, componisten en uitgevers eindelijk uitzicht op een eerlijke vergoeding voor het massale online gebruik van hun muziek, films, foto's, series en documentaires", reageert Carine Libert, CEO van Sabam.

"Deze tekst biedt onze auteurs, componisten en uitgevers uitzicht op een eerlijke vergoeding voor het massale online gebruik van hun werk. Tegelijk biedt deze tekst platformen zoals YouTube een duidelijk wettelijk kader zodat hun gebruikers in alle rechtszekerheid content kunnen blijven maken en delen. In naam van haar auteurs, componisten en uitgevers roept Sabam het Europees Parlement op om deze tekst goed te keuren."

Vlaamse Nieuwsmedia verwelkomt akkoord

Vlaamse Nieuwsmedia, de associatie van de Vlaamse nieuwsuitgevers, verwelkomt het akkoord dat in het kader van de hervorming van het auteursrecht in de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de lidstaten is bereikt.

"We zijn verheugd dat de Europese instellingen tot een evenwichtige en afdwingbare oplossing zijn gekomen om persuitgevers te beschermen tegen het gratis hergebruik van content door onlinediensten", zegt directeur Sandrien Mampaey donderdagmiddag.

Uitgevers bereiken volgens Vlaamse Nieuwsmedia meer lezers dan ooit en investeren hiervoor drastisch in nieuwe business modellen, aangepast aan de digitale realiteit. "Uitgevers beschikken echter niet over een instrument om deze investeringen op een afdoende wijze te kunnen beschermen. Uitgevers kunnen niet eeuwig blijven investeren in content die door derde partijen systematisch wordt hergebruikt zonder dat er hiervoor een vergoeding tegenover staat", benadrukt Mampaey.

"Vandaar dat er een aanpassing van het juridisch kader zich opdringt en de invoering van een uitgeversrecht noodzakelijk is. Want het gebrek aan dergelijk kader vandaag de dag speelt in het voordeel van derde partijen die freeriden op onze content en gaat ten koste van een kwaliteitsvolle onafhankelijke pers", aldus de directeur van Vlaamse Nieuwsmedia.

Google waarschuwt: "Hervorming moet iedereen ten goede komen"

De hervorming van het auteursrecht moet iedereen ten goede komen, reageert het Amerikaanse internetbedrijf Google. De internetgigant verwelkomt de mogelijkheid om gesprekken in heel Europa voort te zetten.

Over het akkoord is nog niet veel bekend, maar het zou wel het omstreden artikel 13 in stand houden, dat internetplatformen verplicht om de content die door hun gebruikers wordt geüpload, te filteren. Ook artikel 11 blijft behouden. Dat voert een "linktaks" in die persagentschappen en andere media en uitgevers het recht geeft een vergoeding te vragen wanneer er gelinkt wordt naar hun artikels.

De hervorming van het auteursrecht moet volgens Google "iedereen ten goede komen, inclusief Europese creators en consumenten, kleine uitgevers en verschillende platformen". "We zullen de definitieve tekst bestuderen en het zal enige tijd duren om de volgende stappen te bepalen. De details zijn van belang, dus we verwelkomen de mogelijkheid om gesprekken in heel Europa voort te zetten", reageert Michiel Sallaets van Google.

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen