BELGA/VERGULT

Fors minder energiepremies aangevraagd, vooral voor dakisolatie

Er worden veel minder Vlaamse energiepremies aangevraagd. Vorig jaar waren dat er zo’n 75.000. Dat is bijna een derde minder dan het jaar voordien. Vooral het aantal premies voor dakisolatie is gekelderd. Op twee jaar tijd is dat aantal ruim gehalveerd. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) erkent het probleem en wil Vlamingen extra stimuleren door gebruik te maken van de sloop- en wederopbouwpremie. Ze pleit ook nog eens voor een btw-verlaging van 21 naar 6 procent voor nieuwbouw.

De afgelopen jaren heeft de Vlaming zijn woning flink gerenoveerd, maar het tempo waarmee dit gebeurt, neemt nu duidelijk af. Dat blijkt uit de cijfers van het Vlaams Energieagentschap waarover Het Laatste Nieuws en De Morgen vanochtend schrijven, en die ook in handen zijn van VRT NWS.

Uit die cijfers blijkt dat in Vlaanderen vorig jaar 74.893 energiepremies zijn aangevraagd. Dat zijn er zowat een derde minder dan in 2017. Daarmee wordt de dalende trend die sinds 2016 is ingezet ook duidelijk bevestigd.

Als we meer in detail kijken, waarvoor precies premies worden aangevraagd, valt op dat vooral het aantal premieaanvragen voor dakisolatie is teruggevallen. In twee jaar tijd is dat aantal ruim gehalveerd.

Het blijft wel veruit de meest aangevraagde energiepremie, gevolgd door de premies voor isolerend glas, die redelijk stabiel blijven, en spouwmuurisolatie, die ook fel afgenomen zijn.

Deadlines

Per 1 januari werd de Vlaamse dakisolatiepremie verminderd van 6 naar 4 euro per vierkante meter. Door vooraf deze vermindering aan te kondigen hoopte men de mensen aan te zetten om nog voor dit jaar hun dak te isoleren, maar die deadline heeft duidelijk zijn effect gemist.

Conclusie is dat iedereen die de afgelopen jaren zijn dak wilde of kon isoleren dat al grotendeels gedaan heeft. Rest nog 15 procent woningen die nog geen dakisolatie hebben. Vaak zijn deze woningen van ouderen of verhuurders. Nochtans moeten alle daken van woningen in Vlaanderen tegen volgend jaar geïsoleerd zijn.

Dat de woningen in Vlaanderen goed geïsoleerd moeten zijn, is belangrijk om onze klimaatdoelstellingen te halen, want 30 procent van de uitstoot van broeikasgassen komt uit de verwarming van gebouwen. Meer isoleren betekent minder uitstoot. Daarom heeft de overheid zich met het renovatiepact ook tot doel gesteld om tegen 2050 zoveel mogelijk woningen energieneutraal te krijgen.

Laaghangend fruit

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters erkent het probleem van het afnemende aantal renovaties. “We zien inderdaad een daling bij dakisolatie”, zegt de minister in een reactie aan VRT NWS. “Ik denk dat daar het laaghangende fruit al geplukt is.” Met andere woorden: de voor de hand liggende inspanningen zijn al gebeurd.

Er zijn een aantal verouderde woningen die nog moeilijk te renoveren zijn.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD)

Hoe denkt de minister nu de resterende eigenaren te motiveren om te isoleren? “Door hen verder te stimuleren en te sensibiliseren”. Maar voor sommige woningen is het sop de kool niet meer waard: “Er zijn een aantal verouderde woningen die nog moeilijk te renoveren zijn”, stelt Peeters vast.

Nieuwbouw

Daarom stelt Peeters haar hoop in de sloop- en wederopbouwpremie die is ingevoerd. Daarnaast pleit de minister nog eens voor een btw-verlaging van 21 naar 6 procent voor nieuwbouw, wat haar partijvoorzitter Gwendolyn Rutten onlangs al had geopperd.

Daarnaast herinnert Peeters eraan dat wie vanaf 2021 een woning koopt of erft verplicht wordt binnen de vijf jaar drie van zes vastgelegde renovaties uit te voeren. Het gaat dan om dak-, vloer en muurisolatie, isolerende ramen plaatsen, een condensatieketel of een hernieuwbare energieboiler installeren. “Er is nog een heel pakket aan maatregelen waarmee we denken mensen te kunnen stimuleren om tegen 2050 onze doelstellingen te halen”, besluit Peeters.

Meest gelezen