De nieuwe kikkersoort, Mysticellus franki.
VUB

Nieuwe kikkersoort uit India is vernoemd naar VUB-professor

Een nieuwe kikkersoort die ontdekt werd in het westen van India, is vernoemd naar professor Franky Bossuyt van de Vrije Universiteit Brussel. Professor Sathyabhama Das Biju, de ontdekker van de Mysticellus franki, promoveerde bij Bossuyt en is nu als wetenschapper aan de slag in Delhi in India.

Das Biju ontdekte de nieuwe soort in de West-Ghats, een uitgestrekte bergketen in het westen van India.

De kikker heeft een lichtbruine rug en hoofd, de zijkanten van het lichaam zijn donkerbruin en de buik is bevlekt met witte en donkerbruine vlakken.

Het meest bijzondere aan de Mysticellus franki is dat de genetisch meest verwante andere kikkersoort zich maar liefst 2.000 kilometer verderop in Zuidoost-Azië bevindt. Dat biedt een aantal inzichten in de biogeografische geschiedenis van de onderfamilie Microhylinae, waartoe de nieuwe soort behoort.

De Microhylinae zijn een onderfamilie uit de familie van de smalbekkikkers, en uit een aantal divergenties op het niveau van de geslachten in de Microhylinae, valt af te leiden dat er verschillende keren uitwisselingen van kikkers gebeurd zijn tussen India en Eurazië in het Cenozoïcum, het laatste tijdvak van de geologische geschiedenis, tussen 66 miljoen jaar geleden en nu.

Dat zou meer bepaald gebeurd zijn langs veronderstelde landbruggen via Zuidoost-Azië in het Eoceen, het tijdvak van 56 tot 33,9 miljoen jaar geleden, nog voor de twee landmassa's, India en Azië, tegen elkaar gebotst zijn en aan elkaar gegroeid zijn. 

De nieuwe kikkersoort en haar kikkervisjes.
S.D. Biju and Sonali Garg in Scientific Reports 9

Bijdrage aan studie Indiase amfibieën

Met de vernoeming naar professor Franky Bossuyt via de soortnaam "franki", eert zijn voormalige leerling Sathyabhama Das Biju hem voor "zijn rol in het wereldwijde amfibieënonderzoek en -onderwijs, en in het bijzonder voor zijn bijdrage aan de studie van Indiase amfibieën".

Het is overigens niet de eerste keer dat een kikker naar professor Bossuyt vernoemd wordt. Eerder was dat al het geval met een boomkikker uit India. 

De nieuwe soort is wetenschappelijk beschreven in een artikel in Nature Scientific Reports.

De West-Ghats, het gebergte waarin de nieuwe kikkersoort werd ontdekt.
Magentic Manifestations/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Meest gelezen