Ook in Nederland vragen over naleving Libische sancties

Zijn ook in Nederland de VN-sancties op het fortuin van Khaddafi geschonden? Er zijn aanwijzingen van wel. Dat is aan het licht gekomen in het Nederlandse radioprogramma 'Argos' (VPRO).

In hetzelfde VN-rapport waarin eind vorig jaar ook de vrijgave van de Libische intresten in België werd veroordeeld (zie Pano: De Strijd van Prins Laurent), wordt ook de zaak-Palladyne uitgebreid besproken. Het gaat om Palladyne International Asset Management bv, een vermogensbeheerder in Amsterdam die circa 700 miljoen dollar in portefeuille heeft. Die zijn van de Libyan Investment Authority (LIA), het Libische staatsfonds waarin de miljarden van Khaddafi ondergebracht zijn. Dat geld is sinds 2011 grotendeels bevroren door de Verenigde Naties, in afwachting van meer stabiliteit in Libië en om te vermijden dat het in handen zou vallen van de clan-Khaddafi. 

Royale beheersvergoedingen

Maar Palladyne keert zichzelf zéér royale vergoedingen uit om de fondsen te beheren: tot 2,4% per jaar, een percentage dat niet marktconform is. In de praktijk vangt Palladyne hierdoor tussen de 11 en 17 miljoen euro per jaar. Sinds 2011 kan er dus al naar schatting 100 miljoen zijn weggevloeid uit het fonds. Niet slecht betaald om bevroren fondsen te beheren.

De  Libische sancties zijn hier overtreden, volgens het VN-rapport.

Het lijkt er dan ook op dat die beheersvergoeding gewoon een middel is om geld te onttrekken aan de bevroren fondsen. Bovendien mag zo’n vergoeding alleen worden uitbetaald nadat het VN-Sanctiecomité daarvan op de hoogte is gebracht. Dat is niet gebeurd, schrijft het VN-Expertenpanel in zijn rapport van vorig jaar. De financiële sancties zijn hier overtreden. 

Link met Khaddafi-regime

Saillant detail: de directeur van Palladyne is een schoonzoon van een oud-premier van Khaddafi. Het Nederlandse gerecht opende in 2013 al een onderzoek tegen hem wegens witwassen en valsheid in geschrifte, maar dat onderzoek is nog niet afgerond. Ook de LIA zelf voerde al een aantal rechtszaken tegen Palladyne. Vorige week nog werden in Libië de directeur en een voormalig directeur van de LIA gearresteerd, arrestaties die door de Libische pers in verband worden gebracht met de Palladyne-zaak.

Wie is verantwoordelijk?

Waarom heeft Nederland toegestaan dat Palladyne zichzelf dergelijke ruime vergoedingen toekende? Het Nederlandse ministerie van Financiën wijst erop dat het geld staat op rekeningen in Duitsland en het VK, en dat die landen dus bevoegd zijn voor de controle. Toch moet het ministerie van Financiën toegeven dat het onduidelijk is of Palladyne over de juiste vergunningen beschikt om een management fee uit te keren.

Wie is er hier exact verantwoordelijk voor het toezicht en wat is er mogelijk fout gegaan? Het Nederlandse parlementslid Pieter Omtzigt (CDA) gaat daar vragen over stellen, kondigde hij aan in 'Argos'.

Het toezicht op de naleving van de Libische sancties lijkt in Europa toch voor verbetering vatbaar.

Maar dat er nu ook in Nederland vragen rijzen, nadat ook België al onterecht de intresten op bevroren Libische rekeningen heeft vrijgegeven, wijst erop dat het toezicht op de naleving van de Libische sancties in Europa toch een stuk beter kan. 

Meest gelezen