Nicolas Maeterlinck

Hans Bonte: “Het is 5 voor 12 voor een gecontroleerde terugkeer, bestraffing en opvolging van Syriëstrijders”

Volgens SP.A-Kamerlid en Vilvoords burgemeester Hans Bonte moet de regering dringend werk maken van een gecontroleerde terugkeer en correcte bestraffing van Syriëgangers. 

Vorige nacht tweette de Amerikaanse president Trump dat de Europese landen zo’n 800 Europese Syriëstrijders moeten terughalen en in hun eigen land berechten, als de Verenigde Staten zich militair gaan terugtrekken uit Syrië. De 800 zitten nu nog in gevangenissen die door de Amerikanen worden bewaakt. 

Minister van Justitie Koen Geens zei in “De zevende dag” dat hij, samen met Europese partners, een draagvlak wil zoeken voor de terugkeer en berechting van jihadisten. Maar volgens SP.A’ er Hans Bonte “is er geen tijd om naar een draagvlak te zoeken; het is vijf voor twaalf.”

Bonte vindt het “merkwaardig dat men wacht op een tweet van Trump, want de problematiek van terugkerende strijders is een dik jaar geleden al aangekaart. Ik heb de indruk dat men uit schrik van de publieke opinie of omwille van het controversiële karakter aarzelt om duidelijke richtlijnen te geven aan de veiligheidsdiensten.”

Betere deradicalisering en opvolging

“De optie om hen niet te laten terugkeren is niet meer realistisch. Buurlanden als Frankrijk en Nederland zijn daar al mee bezig. De keuze is duidelijk: je moet opteren voor een gecontroleerde terugkeer, maar wel met de grootste zekerheid dat je hen op een correcte manier straft.” Hans Bonte hamert vooral op een betere deradicalisering in de gevangenis en opvolging achteraf, iets wat hem "als burgemeester van Vilvoorde bezighoudt". 

Meer dan vier terugkeerders

Minister van Justitie Geens zei in “De zevende dag” ook dat hij weet heeft van vier Belgische IS-strijders, die eventueel kunnen terugkeren. “Compleet ongeloofwaardig”, vindt Hans Bonte: “Ons land, tot spijt van wie het benijdt, was een van de belangrijke leveranciers van Syriëstrijders. Uit mijn stad Vilvoorde alleen al zijn 26 mensen vertrokken en een 10-tal van hen zitten nog altijd onder de radar. Begrijpelijk dat de minister geen alarm wil slaan, maar je mag de realiteit niet blijven negeren.” 

Geen struisvogelpolitiek

Bonte ziet geen heil in “politieke profilering zoals het afpakken van de nationaliteit” van Syriëgangers (zoals de NV-A voorstelt), maar wel in een gecontroleerde terugkeer, duidelijke richtlijnen voor de veiligheidsdiensten en betere deradicalisering. Volgens het socialistische Kamerlid domineert op dit moment “de politiek van de struisvogel”.

Meest gelezen