Het wetsontwerp voor de oprichting van een Mensenrechteninstituut staat op papier!

Dinsdag is bekend geworden dat vicepremier en minister van Gelijke  Kansen Kris Peeters en minister van Justitie Koen Geens de eerste steen hebben gelegd voor de oprichting van het Mensenrechteninstituut, een onafhankelijk mechanisme dat waakt over de Mensenrechten en ze promoot. Geert Hoste vernam het nieuws en slaakte een zucht van opluchting. 

Op pakweg honderd dagen voor de verkiezingen komt eindelijk een wolkje witte rook uit de schoorsteen van de Lambermont! De mensenrechtenorganisaties kunnen het amper geloven. Dat ze "verrast" zijn is een understatement. 

In 1993 al engageerde ons land zich als lid van de VN voor het oprichten van een Mensenrechteninstituut. Het bleef dode letter. Sinds 2003 stond dit goede voornemen in alle regeerakkoorden. Dus alle democratische partijen in de regeringen, van Verhofstadt, Leterme, Van Rompuy, Di Rupo ondertekenden keer op keer die wens. Ook de leden van de regering Michel I beloofden op hun communiezieltjes de realisatie van een Mensenrechteninstituut volgens de Principes van Parijs (1991). Maar je weet hoe dat gaat in ons land. Er is sneller een nieuwe taks, belasting of heffing gestemd dan iets principieel. Gelukkig komt er nu leven in de brouwerij. Of is het de lentezon? 

Op pakweg honderd dagen voor de verkiezingen komt er een wolkje witte rook uit de schoorsteen van regering.

De eerste duw kwam van Zuhal Demir, die drie jaar geleden haar staatsecretariaat opnam met de gewaagde belofte aan het parlement: "ge moogt mij hier op afrekenen". N-VA, MR, Open-VLD en CD&V applaudisseerden op de banken. In november 2017 zat ik bij Mevrouw Demir en ze sprak haar engagement uit voor de Rechten van de Mens. Sindsdien heb ik veel Vlaamse en Belgische toppolitici hierover ontmoet. En allemaal vertelden ze hoe ze in hun puberteit voortrekkers waren van de Mensenrechten. Ja, zelfs ’s lands bekendste twitteraar voormalig staatssecretaris Theo Francken. Ze spraken allemaal met zoveel overtuiging dat ze er gerust elke donderdag voor zouden hebben gespijbeld.

Terug naar vandaag

Voormelde ministers Peeters en Geens hebben nu een wetsontwerp klaar waarbij ze geprobeerd hebben om in het kluwen van interfederale, federale, nationale en sectorale organen een lijn te trekken. 

Is het perfect? Nee, de perfectie is alleen voor goden weggelegd. Maar er is in ons land toch een steen verlegd in de rivier. Die steen zal, eigen aan onze staatsstructuur, in een volgende legislatuur ook nog eens apart moeten verlegd worden in de Schelde, de Maas, de Zenne en la Warche. Maar we staan in de startblokken.

Of dit wetsontwerp het haalt is natuurlijk een ander paar mouwen. Michel II is een minderheidsregering en in de aanloop naar de verkiezingen gunnen politieke partijen elkaar heel weinig. Maar een goedkeuring zou  een aanzienlijke tijdswinst betekenen in een dossier dat al zesentwintig jaar aansleept!  

Een Mensenrechteninstituut dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als een kompas in de gaten houdt. 

En vooral het zou de inwoners van dit land helpen om hun Mensenrechten te vrijwaren. Het zou tegelijkertijd vooral het parlement, de regering, de bedrijven, de instanties kunnen helpen in deze verwarde tijden met belangrijke vraagstukken over privacy, migratie, werk, godsdienst, nationaliteit, gelijkheid, klimaat,…

Een Mensenrechteninstituut dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als een kompas in de gaten houdt. Welke democratische politicus of politieke partij kan daar nu tegen zijn?

Kom op verleg eens jullie grenzen. Doe eens als Hanne Decoutere en dans op jullie eigen manier een Romeo en Juliette op pointes! 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen