Nicolas Maeterlinck

Filip Watteeuw (Groen): "Oosterweelverbinding zal Gentse wegen doen dichtslibben"

De Gentse schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) vreest dat de werken aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen, Gent zullen opzadelen met meer vrachtvervoer dan de Gentse wegen aankunnen. Dat schrijft De Morgen. Daarom vraagt Watteeuw concrete maatregelen aan de Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), waaronder een Gentse maatschappij die alles coördineert wat mobiliteit betreft. 

"De realisatie van de Oosterweelverbinding is natuurlijk een goede zaak voor Antwerpen", vertelt Watteeuw. "Maar de meercapaciteit die de Oosterweelverbinding voor vrachtverkeer in Antwerpen creëert, zal via de E34 of de E17 naar Gent rijden. Die intensere verkeerstroom kan in Gent voor moeilijkheden zorgen."

"Gent zal dichtslibben"

Watteeuw legt uit dat vooral Gent-Zuid onder de werken aan de Oosterweelverbinding zou lijden. "Enerzijds zal er door de realisatie van de Oosterweelverbinding meer vrachtvervoer via de E34 op de R4-West terechtkomen, en zo in het zuiden van Gent. Anderzijds is er ook de betere verbinding die vanuit Rotterdam naar Parijs is aangelegd. Deze Tractaatweg loopt via de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel naar Gent toe en verder."

Niet alleen de Oosterweelverbinding, maar ook andere verbeteringen aan het wegennet leiden tot meer auto's en vrachtwagens richting Gent.  Watteeuw is bezorgd: "Al dat verkeer komt op deze manier samen in het zuiden van Gent en dat zou echt wel een probleem zijn". 

Al dat verkeer komt samen in het zuiden van Gent en dat zou echt wel een probleem zijn

Filip Watteeuw, schepen voor Mobiliteit in Gent (Groen)

Investeringen

Watteeuw en de werkgeversorganisatie Unizo vragen aan Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en federaal minister voor Mobiliteit François Bellot (MR) om te investeren in de Gentse verkeersinfrastructuur. "Deze maatregelen moeten er concreet in bestaan om het vrachtverkeer zoveel mogelijk van de weg te halen", verduidelijkt Watteeuw.

"We moeten inzetten op een betere binnenscheepvaart, een goede spoorwegverbinding tussen Terneuzen en Gent en de Sifferverbinding. Die Sifferverbinding is een belangrijke verbinding tussen de R4-West en de R4-Oost die al erg lang op het programma staat."

Gentse BAM

In Antwerpen regelt de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) alles wat mobiliteit in de stad betreft. Naar het Antwerps voorbeeld pleit Watteeuw voor een gelijkaardig initiatief voor Gent. Watteeuw legt uit: "Wij hebben nood aan een beheersmaatschappij die alles wat met mobiliteit te maken heeft, kan aansturen en coördineren." 

Wij hebben nood aan een mobiliteitbeheersmaatschappij die alles wat met mobiliteit te maken heeft, kan coördineren

Filip Watteeuw, schepen voor Mobiliteit in Gent (Groen)

"Het initiatief lag reeds op tafel, maar minister Weyts staat er niet voor te springen", aldus Watteeuw. In de komende weken zal Watteeuw nog samenzitten met de minister om de voorstellen verder te bespreken.

Meest gelezen