WWF wil dat België stopt met fossiele brandstoffen te "subsidiëren"

Volgens berekeningen van het Wereldnatuurfonds (WWF) zou ons land elk jaar 2,7 miljard euro aan belastingvoordelen uitgeven om het gebruik van fossiele brandstoffen te steunen. WWF wil dat België daarmee stopt, en het geld investeert in een koolstofneutrale samenleving.

WWF heeft de belastingvoordelen van de Belgische overheid laten narekenen door het studiebureau Climact. Dat kwam onder meer tot volgende cijfers:

  • Verlaagde accijnzen op stookolie voor verwarming: ruim 1,6 miljard euro.
  •  Gunstige belastingtarieven voor tankkaarten voor bedrijfswagens: 222 miljoen euro.
  • Belastingvrijstelling voor het gebruik van kerosine (brandstof) in de luchtvaart:  210 miljoen euro.
  • Korting op belasting op brandstof (diesel) voor taxichauffeurs en goederenvervoer: 206 miljoen euro

Het kan niet dat de overheid 3,5 keer zoveel geld uittrekt voor subsidies voor stookolie als voor renovaties.

Wereldnatuurfonds

Samengeteld komt Climact tot een totaalbedrag van 2,7 miljard euro. Tot 3 jaar geleden was dat bedrag nog hoger (4 miljard euro). Maar omdat de overheid intussen onder meer de belasting op diesel verhoogd heeft (en diesel dus minder "subsidieert"), is het bedrag vandaag gedaald.    

Investeren in een koolstofneutrale samenleving

Voor WWF blijft het bedrag van 2,7 miljard euro hoe dan ook te hoog. Het gebruik van fossiele brandstoffen draagt bij tot de klimaatopwarming en mag niet voor belastingvoordelen zorgen, aldus de organisatie. WWF wil dat de overheid het geld in de plaats investeert in een samenleving die geen koolstof (CO2) uitstoot.  Het heeft daartoe 5 voorstellen:

  1. "Verminder (tegen 2025) de fiscale steun voor het gebruik van stookolie voor verwarming en neem daarbij maatregelen om wie het financieel moeilijk heeft te ontzien.
  2. Verhoog de steun voor isolatie en renovatie van woningen en stimuleer alternatieve vormen van verwarming, zowel collectieve (vb. warmtenetwerken met restwarmte) als individuele (vb. warmtepompen en zonneboilers).
  3. Stop de subsidies voor bedrijfswagens (tegen 2025) en beperk het gebruik van tankkaarten.
  4. Investeer in het openbaar vervoer, ook in verbindingen voor middellange afstanden.
  5. Belast kerosine en hef btw op vliegtickets."

Deze en volgende regeringen moeten van het klimaat een prioriteit maken.

Wereldnatuurfonds

WWF roept de regering op de 5 maatregelen uit te voeren in het kader van een omvangrijk actieplan (inclusief een belastingshift) dat de klimaatopwarming aanpakt. Het plan moet wel sociaal rechtvaardig zijn en leiden tot meer werkgelegenheid.  Dat laatste is volgens het WWF perfect mogelijk. Het verwijst naar een studie van de FOD Volksgezondheid uit 2016 waaruit blijkt dat de overgang naar een koolstofarme economie tegen 2030 80.000 extra banen kan opleveren.    

Meest gelezen