Nicolas Maeterlinck

Wachtlijst voor persoonsvolgend budget groeit aan tot bijna 15.000 mensen

Het aantal personen met een handicap dat wacht op een persoonsvolgend budget of op een hoger budget, is in 2018 gestegen tot 14.888, die samen 15.063 openstaande vragen hebben. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vandaag voorstelde in het Vlaams Parlement. Eind 2017 bedroeg het aantal openstaande vragen nog 14.254.

De invoering van de persoonsvolgende financiering geeft mensen met een handicap zelf de mogelijkheid om te bepalen hoe en waar ze hun ondersteuning organiseren en biedt zorggarantie aan de zwaarste, meest dringende ondersteuningsvragen.

Het aantal meerderjarigen met een persoonsvolgend budget is in de loop van 2018 met 2,1 procent gestegen, tot een totaal van 24.678. Zowel het aantal personen dat over een budget beschikt, als het aantal personen op de wachtlijst stijgt dus. Dat is het gevolg van een hogere vraag, onder meer omwille van de gestegen levensverwachting van personen met een handicap.

Vooral in de hoogste prioriteitengroepen loopt het aantal wachtenden nog op, tot meer dan 2.800 op het einde van het jaar. De groep van personen met een handicap die helemaal geen ondersteuning krijgen, is tegelijk geslonken tot 3.266. Het aantal daalt onder andere omdat sommige mensen in afwachting van een persoonsvolgend budget een zorgbudget krijgen. Dat kunnen ze vrij besteden voor hun ondersteuning, bijvoorbeeld voor thuiszorg, schoonmaakhulp of dagopvang.

Budget groeit aan, maar wachtlijst ook

In de invulling van het persoonsvolgend budget ziet het VAPH een evolutie, naar een meer bewuste keuze in de besteding. Wie voor het eerst een budget ontvangt, organiseert zijn ondersteuning niet langer louter via de vergunde zorgaanbieders. Zij kiezen meer voor de cash-formule, waarmee ze zelf hun ondersteuning kunnen samenstellen.

In 2019 schakelt de regering een versnelling hoger met een investering van 100 miljoen euro. Daarvan zal ongeveer 70 miljoen gaan naar de automatische toekenningsgroepen en 30 miljoen euro naar de verschillende prioriteitengroepen. Het VAPH wil ook aan de volgende regering het signaal geven dat er extra middelen nodig blijven om de vele wachtenden tegemoet te komen.

Verschillende partijen hebben bedenkingen bij het feit dat de wachtlijst blijft aangroeien, ondanks de grotere budgetten. "Hoe komt het dat er met de extra miljoenen zelfs niet in geslaagd wordt daar een kentering in te brengen", aldus Elke Van den Brandt van Groen. "Mensen zullen nog lang in de kou staan om de gepaste zorg te krijgen", zei Bart Van Malderen (SP.A).

"Stijgende vraag is inherent aan systeem"

Volgens welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) is een stijgende vraag inherent aan het nieuwe systeem. "Met de persoonsvolgende financiering opent zich een wereld van ondersteuningsmogelijkheden die veel meer in het vertrouwde netwerk kunnen worden georganiseerd. Je krijgt een heel nieuw perspectief van waaruit mensen vragen kunnen stellen."

De komende legislatuur zal keuzes moeten maken, om te zorgen dat uiteindelijk iedere rechthebbende een budget krijgt, dixit Vandeurzen. "Ik zal met veel belangstelling de verkiezingsprogramma's lezen."

"We vinden het onverantwoord dat mensen niet kunnen rekenen op de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. De juiste zorg is een basisrecht en vraagt duidelijke politieke keuzes", zegt ook VFG, een vereniging van personen met een handicap.

Meest gelezen