fotografie peter Hilz (C)

Voor het eerst EU-akkoord over lagere uitstootnorm vrachtwagens

Het Europees Parlement en de Raad hebben vanochtend een voorlopig akkoord bereikt over strikte emissienormen voor vrachtwagens. Het is de eerste keer dat Europa beperkingen zou opleggen aan de uitstoot van vrachtwagens. Die zouden 30 procent minder moeten uitstoten tegen 2030. 

Nieuwe vrachtwagens moeten tegen 2025 zo’n 15 procent minder CO2 uitstoten vergeleken met dit jaar. Tegen 2030 zou dit al 30 procent minder moeten zijn, aldus de overeenkomst. Daarbovenop zouden er tegen 2022 ook al doelstellingen voor na 2030 op tafel moeten liggen.

De beslissing volgt op het akkoord dat in december 2018 is bereikt over emissienormen voor auto’s en bestelwagens in de EU voor de periode na 2020. Het is tevens een nieuwe stap in het moderniseren van de mobiliteitssector in Europa om het voor te bereiden op klimaatneutraliteit, aldus Miguel Arias Cañete, Europees commissaris voor Klimaatactie en Energie.

Het akkoord draagt bij aan het Europese doel om uitstootgassen te verminderen met 40 procent tegen 2030 vergeleken met de uitstoot in 1990. Die doelstelling valt onder de Europese bijdrage om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de conferentie van Parijs, vastgelegd in 2015.

Het zou gaan om vier verschillende categorieën van vrachtwagens die samen goed zijn voor 70 procent van de vrachtwagens voor lange afstand. Ook bussen zouden onder de nieuwe uitstootnorm vallen. Er zou ook een systeem komen om fabrikanten aan te sporen vrachtwagens op de markt te brengen met nul of een heel lage CO2-uitstoot.

De uitstootnorm komt er na lang onderhandelen, waarbij het Europees Parlement een strengere norm voorstelde, maar de lidstaten niet akkoord waren. De overeenkomst moet ook nog officieel goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Raad alvorens het geïmplementeerd kan worden.  

(lees verder onder tweet)

De fractie van de Europese groenen is alvast enthousiast over het akkoord en noemt het een groot succes. Ze halen tegelijkertijd ook uit naar sommige lidstaten die de belangen van hun industrie nog steeds boven het belang van de bevolking stellen, aldus Bas Eickhout, Europees Parlementslid van de groenen. Volgens hem waren het onder andere Duitsland en de Centraal-Europese lidstaten die ambitieuzere doelstellingen blokkeerden. Ook de Europese Volkspartij reageert positief. Ze noemen het een realistische deal die zowel het klimaat als de Europese concurrentie beschermt.