Wikimedia Commons: Marton Berntsen

Mysterieuze zeekoetensterfte in Nederland

Het begon op de stranden van de Waddeneilanden en breidde zich uit over de hele Nederlandse kust: dode of uitgeputte zeekoeten. Naar schatting 20.000 vogels. Voorlopig blijft de oorzaak onbekend. Wat de sterfte nog vreemder maakt is dat er in de buurlanden geen noemenswaardig probleem is geweest met zeekoeten.

Zeevogels kunnen het hard te verduren krijgen in de winter door het gure weer en een tekort aan voedsel. Maar wat er in Nederland is gebeurd is hoogst merkwaardig. In een paar maanden tijd zijn naar schatting 20.000 zeekoeten aangespoeld op de stranden. Maar zo’n slechte winter heeft Nederland nu ook weer niet gehad, dus dat kan de oorzaak niet zijn, meent mariene bioloog Mardik Leopold van Wageningen Marine Research.

Wikimedia Commons: Michael Haferkamp

Het vreemde is dat er in ons land en in Frankrijk en Duitsland heel weinig dode zeekoeten zijn aangetroffen. “Om de twee weken controleren we onze stranden op aangespoelde steltlopers en watervogels, maar we hebben niks speciaals gezien”, zegt vogelaar Frank De Scheemaeker van Natuurpunt.

Dode zeekoeten op de onderzoekstafel, bron: Dutch Wildlife Health Centre

De Nederlandse overheid is met een onderzoek gestart. Biologen, virologen en toxicologen hebben de vogels onderzocht. Maar dat heeft even tijd nodig. “We weten dat het om jonge vogels gaat, adolescenten, die verhongerd zijn. Maar hoe dat komt is niet duidelijk,” stelt Mardik Leopold. Dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat ze niet bij het voedsel konden komen, het kan een ziekte zijn of een vergiftiging, of een verstopte maag met iets wat er niet in hoort.”

Het gaat om jonge vogels, adolescenten maar waar ze verhongerd zijn is niet duidelijk

Mardik Leopold, Wageningen Marine Research

Aangezien het om jonge vogels gaat, zal dat geen invloed hebben op het vogelbestand omdat de oudere paren gewoon blijven broeden. “Het aantal broedparen blijft gelijk, het zijn vooral de jonkies”, zegt Mardik Leopold. “het is ook zo dat er op de Noordzee misschien 2 miljoen zeekoeten leven, dus dan is 20.000 iets wat je in de kolonies niet gaat merken volgend jaar”.

Bron: By Melissa McMasterss, TN, US

De laatste keer dat er zoveel vogels zijn gestorven in de Noordzee was in 2002 met de ramp van het vrachtschip Tricolor in Franse wateren. Toen spoelden tienduizenden zeekoeten aan op de Belgische en Nederlandse kust. Maar van een olieramp is nu geen sprake.
Op dit moment is de golf van dode vogels weggeëbd. Het is nu wachten op de resultaten van het onderzoek. Die worden op 15 maart bekend gemaakt.

Meest gelezen