Minister van Asiel en Migratie De Block: "Geen tussenpersonen meer voor aanvraag humanitaire visa"

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) wil in de toekomst geen tussenpersonen meer gebruiken voor het toekennen van humanitaire visa. Dat heeft ze gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Ze wil alleen nog werken met betrouwbare organisaties zoals de vluchtelingenorganisatie van de VN.

In de commissie worden hoorzittingen gehouden over de manier waarop de afgelopen jaren humanitaire visa zijn toegekend via tussenpersonen en het kabinet van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Die werd vorige week al in de commissie gehoord en verdedigde daar het gebruik van tussenpersonen.

De Block gaf uitleg bij de normale procedures voor het toekennen van humanitaire visa, onder meer door hervestiging, relocatie of individuele aanvragen bij Belgische ambassades of consulaten. Maar in het systeem van tussenpersonen werd de administratie niet betrokken, met uitzondering van een veiligheidscheck.

De toekenningen werden bovendien niet getekend door de staatssecretaris en werden per e-mail en niet onder gesloten enveloppe verstuurd. De aankomst in België werd niet geregistreerd en mogelijk zijn een aantal van hen doorgereisd naar een ander Europees land.

De minister wil daarom in de toekomst geen gebruik meer maken van tussenpersonen. "Ik heb het vroeger nooit met tussenpersonen gewerkt en ben dat ook nu niet van plan, dat kanaal is en blijft gesloten". De Block wil alleen nog werken met betrouwbare organisaties zoals de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.  Daarnaast blijven ook de normale kanalen voor de aanvraag van humanitaire visa open.

Het kanaal van de tussenpersonen is gesloten

De Block heeft aan haar administratie een rapport gevraagd over de hele zaak, maar dat zal pas in de loop van de volgende dagen klaar zijn. Ze kon wel bevestigen dat sinds 2015 het aantal aanvragen voor humanitaire visa sterk is gestegen. Voor 2015 ging het om gemiddeld 200 per jaar, de jaren nadien ging het om 2.000 tot 3.000 aanvragen. Het grootste deel daarvan was afkomstig van Syriërs en het aantal via de tussenpersonen geregelde aanvragen bedroeg in 2017 20 procent van het totaal en in 2018 40 procent.

De afgelopen weken zijn er suggesties gedaan om criteria in te voeren waaraan aanvragers van een humanitair visum zouden moeten voldoen, maar De Block is daar niet zo voor te vinden. Ze wil de "discretionaire" bevoegdheid van de minister om een visum toe te kennen behouden. Ze pleit wel voor meer transparantie ten aanzien van het parlement, bijvoorbeeld door een jaarlijks verslag over de evolutie van het aantal aanvragen.

Over het onderzoek dat naar tusenpersoon Milan Kucam loopt wilde De Block niets kwijt. Wel bevestigde ze dat ze de verblijfspapieren van de mensen die via Kucam een visum kregen niet zal intrekken, tenzij zou blijken dat het geen bonafide mensen zouden zijn. Voorlopig zijn daar geen indicaties van.

Meest gelezen