EDUbox moet jongeren informeren over politiek en democratie

In aanloop naar de verkiezingen van mei 2019 lanceren VRT NWS en het Vlaams Parlement de EDUbox “Democratie”. Met dit educatief project willen ze leerlingen informeren over politiek en democratie. 

De EDUbox moet studenten uit het middelbaar en hoger onderwijs informeren over een afgebakend thema. In kleine groepjes gaan studenten aan de slag met behulp van fiches, gekoppeld aan een digitaal luik op VRT.be, Youtube en Instagram. Alles gebeurt op maat van jongeren. De box laat scholieren op een speelse manier kennis maken met verschillende politieke systemen en met de democratie zoals we die in België kennen.

De box bestaat uit vier delen: introductie, theorie, oefeningen en verdere inspiratie. Onder begeleiding van de leerkracht worden studenten gemotiveerd om te discussiëren over actuele onderwerpen, die aan bod komen in de EDUbox. Het project zal ook deel uitmaken van de eindtermen binnen het onderwijsprogramma.

We zoeken naar nieuwe, innovatieve vormen om jonge mensen te laten kennis maken met politiek
Liesbeth Vrieleman

Met de EDUbox moeten jongeren aan de hand van vier vragen een eigen systeem van samenleven bedenken. "VRT en VRT NWS gaan op zoek naar nieuwe, innovatieve vormen om jonge mensen te laten kennis maken met politiek", zegt Liesbeth Vrieleman, hoofdredacteur VRT NWS. "Onderzoek naar de belangstelling voor politiek bij first voters wees uit dat een grote meerderheid de verkiezingen saai vindt en dat slechts de helft geïnteresseerd is in politiek in het algemeen."

Ook bij het Vlaams Parlement beseffen ze dat het belangrijk is om de politiek dichter bij jongeren te brengen. “Elke parlementaire democratie heeft betrokken en actieve burgers nodig", zegt Jan Peumans (N-VA), voorzitter Vlaams Parlement. "We worden niet als democratisch burger geboren, maar dat kunnen we wel leren. De school is de plaats bij uitstek om dat burgerschap te leren kennen, te oefenen en te ervaren."

Meest gelezen