Belgische onderzoeksinstellingen leveren "cijfers en feiten" voor het energiedebat 

14 Belgische onderzoeksinstellingen, waaronder de universiteiten, het Planbureau en het KMI, gaan de volgende jaren samen energiemodellen ontwikkelen voor de toekomst. Zo willen ze onder meer het politieke debat in België ondersteunen met wetenschappelijk onderbouwde "feiten en cijfers".

Twee projecten, EPOC en BREGILAB, zijn vandaag voorgesteld in de Koninklijke Vlaamse Academie van België. Ze krijgen samen 8,8 miljoen euro steun via het Energietransitiefonds van de federale overheid. Het EPOC-project gaat over de ontwikkeling van energiemodellen om het beleid op lange termijn te ondersteunen. Het BREGILAB-project onderzoekt hoe het aandeel hernieuwbare energie op een betaalbare manier omhoog kan. 

Complex geheel

Een vijftigtal wetenschappers zullen onder meer berekenen wat de goedkoopste manier is om broeikasgassen te verminderen. Ze zullen ook bestuderen hoe de energievoorziening gegarandeerd kan worden en hoe de rekening voor de consument betaalbaar blijft. 

"We moeten verder kijken dan het debat over het al dan niet gebruiken van kernenergie", zegt EPOC-projectcoördinator Pieter Vingerhoets. "Elektriciteit maakt minder dan een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen uit. Het is een complex geheel. We zoeken de oplossing die financieel het voordeligst is en tegelijk het meest rendeert." 

Verkiezingen in mei komen te vroeg

De debatten in de aanloop naar de verkiezingen in mei komen te vroeg voor de wetenschappers. Op zulke korte termijn kunnen zij nog geen onderbouwde "cijfers en feiten " leveren. "Met de onderzoeksprojecten willen we het volledige energiesysteem aanpakken, inclusief transport, gebouwen, elektriciteit, warmte en industrie", zegt Vingerhoets. "Verwacht dus de eerste maanden nog geen resultaten. Ons project loopt tot 2023. In die periode zullen we regelmatig overleggen met overheden en industrie."

Meest gelezen