Hoeveel geeft uw gemeente uit aan fietspaden, cultuur of nieuwe wegen? Deze nieuwe site vertelt het u

Gemeenten besteden het meeste geld aan zorg en opvang. Dat blijkt uit jegemeentetelt.be, een nieuwe website waar u de begroting van elke Vlaamse stad of gemeente kan raadplegen. "Via deze website willen we laten zien waar het geld van steden en gemeenten naartoe gaat en willen we de burgers beter informeren" vertelt initiatiefnemer Michiel Nuytemans.

Hoeveel betaalt uw gemeente voor een nieuwe lantaarnpaal? Of hoeveel budget voorziet uw buurgemeente voor de aanleg en onderhoud van fietspaden? Vanaf vandaag kan u het allemaal opzoeken via de website jegemeentetelt.be

Via de website kan u de begroting van elke Vlaamse gemeente of stad terugvinden. Het is een initiatief van een softwarebedrijf en een vzw. "We willen burgers informeren wat er allemaal gebeurt in hun gemeente", vertelt initiatiefnemer Michiel Nuytemans. "Op een logische en duidelijke manier geven we per gemeente alle cijfers weer. Iedereen kan zo eenvoudig opzoeken waar het geld van zijn of haar gemeente naartoe gaat. Een goed geïnformeerde burger kan beter zijn gemeente helpen beslissen waaraan meer of minder geld kan worden besteed."

2018 was een verkiezingsjaar en dat zie je aan de uitgaven

Professor Wouter Van Dooren (Universiteit Antwerpen) maakte een analyse van alle cijfers. "Traditioneel stijgen de uitgaven in een verkiezingsjaar, en dat is ook het voorbije jaar gebeurd. In 2014 gaven de lokale besturen samen 15,7 miljard euro uit, in 2018 was dat gestegen tot bijna 22 miljard. Gewoonlijk investeren gemeentebesturen meer tijdens de laatste jaren van een legislatuur. Politici willen tegen de verkiezingen uitpakken met nieuwe realisaties."

In 2018 gaven lokale besturen bijna 22 miljard euro uit.

Wouter Van Dooren, Universiteit Antwerpen

Grootste uitgavenpost voor 2019 is bijna overal zorg en opvang

Met Je Gemeente Telt ontdek je niet alleen de begroting van 2018, maar ook het meerjarenplan voor 2019.  Uit de cijfers blijkt dat uitgaven voor OCMW-taken - kinderopvang, ouderenzorg en de activering van werkzoekenden - het komende jaar de grootste uitgavenpost is in bijna alle provinciehoofdsteden, behalve Brugge. Leuven is koploper: de stad spendeert bijna een derde van haar budget aan Zorg en Opvang. Daarna komen Antwerpen (27 procent), Brugge (26 procent), Gent (24 procent) en Hasselt (22 procent).

Nog opvallend is dat Hasselt 16 procent van haar budget spendeert aan mobiliteit in 2019. Dat is bijna 4 keer meer dan andere grote en regionale steden. Antwerpen investeert dan weer meer in veiligheid: 12 procent van het budget. In andere provinciehoofdsteden schommelt dat tussen de 7 en 9 procent. Dat Antwerpen meer investeert in veiligheid heeft onder meer te maken met de aanwezigheid van de haven. Die vraagt specifieke veiligheidszorg.

Meest gelezen