Opvallend weinig psychologen stappen mee in systeem van terugbetaling

Een bijzonder kleine minderheid van de psychologen wenst mee te stappen in een systeem van terugbetaling. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Vanaf maart kunnen mensen met een matige depressie, angststoornis of alcoholverslaving aan een sterk verlaagd tarief hulp krijgen. Maar over heel Vlaanderen zou amper één op de tien psychologen willen meewerken. Minister van Volksgezonheid Maggie De Block en Zorgnet-Icuro spreken van een boycot door de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). De VVKP ontkent en vraagt net om samen te werken zodat er meer psychologen kunnen ingezet worden bij eerstelijnszorg.  

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) maakt vanaf één maart 22,5 miljoen euro vrij voor mensen met een "matige" depressie, angststoornis of alcoholverslaving. Daardoor moeten patiënten amper elf euro betalen voor een consultatie, in plaats van zestig euro. En dat moet de drempel naar hulp dus verlagen. 

Maar heel wat psychologen zien het niet zitten om mee te werken aan de nieuwe maatregel. "Dit voorstel is een maat voor niets", zegt Koen Lowet van de Vlaamse beroepsvereniging VVKP. "Zo moet de patiënt onder andere verplicht via de huisarts naar de psycholoog gestuurd worden. Maar daar zijn de psychologen het niet mee eens. Zij vinden dat de patiënten rechtstreeks naar hen moeten kunnen komen."

En daarnaast spelen ook financiële redenen. "Het voorstel legt psychologen op om te werken tegen een tarief van 45 euro per consultatie", verduidelijkt Lowet. "Normaal werken ze tegen een tarief van 60 euro. Er wordt dus gevraagd om 25 procent van de omzet te laten vallen, terwijl sommige psychologen nu al niet rondkomen." Het gevolg is dat volgens VVKP amper vijf à tien procent van de psychologen in Vlaanderen meestapt in het systeem. 

"Dat is bijzonder jammer", zegt Isabel Moens van Zorgnet-Icuro, koepel van voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg. "We weten dat er een grote nood is aan de terugbetaling van psychologische zorg en de patiënten zijn hiervan nu de grootste dupe. Eindelijk - na vele jaren - is het er gekomen, en dan is het jammer dat bij de opstart een bepaalde beroepsfederatie dit boycot omdat het onvoldoende gefinancierd wordt voor de psychologen zelf."

De patiënten zullen zelf wel uitmaken bij wie ze gaan: bij iemand die terugbetaling heeft en waar ze maar 11 euro moeten betalen of bij iemand bij wie ze de volle 60 euro moeten betalen

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD)

Ook De Block zelf vindt het een spijtige zaak. "Er is een actief gelobby vanuit een Vlaamse beroepsvereniging om niet in te schrijven op deze conventie, omdat men niet akkoord gaat met het budget dat men voor een consultatie krijgt", benadrukt ze in "De Ochtend" op Radio 1.

Er is een actief gelobby vanuit een Vlaamse beroepsvereniging om niet in te schrijven op deze conventie

Maggie De Block

Nochtans was deze wijziging volgens haar wel nodig. "We kennen een psychologische hulpverlening die zeer gespecialiseerd is, maar dan moet men al doorverwezen worden. De eerstelijnshulp van een psycholoog komt nu vaak erg laat."

Maar de wet en dus de tarieven aanpassen, is geen optie. "We zijn vier jaar met deze zaak bezig, we hebben dagenlang overleg gepleegd met alle beroepsgroepen en nu komt men daarop terug. Ik ga met de uitvoering van deze wet verder. Er zijn netwerken waar de patiënten vanaf maart wel degelijk terecht zullen kunnen. De patiënten zullen dan zelf uitmaken bij wie ze gaan: bij iemand die terugbetaling heeft en waar ze maar elf euro moeten betalen of bij iemand bij wie ze de volle zestig euro moeten betalen." 

"Er is helemaal geen boycot"

“Er is helemaal geen boycot”, reageert Lowet nog. “De kern van dit verhaal is dat men een voorstel heeft gemaakt over de hoofden van psychologen heen en dat men nu verbaasd is dat deze daar niet op willen ingaan.” De VVKP wil samen met de minister en Zorgnet-Icuro bekijken op welke manier er toch meer psychologen kunnen ingezet worden bij eerstelijnszorg

Meest gelezen