Federaal parket op proces aanslag Joods museum: "Nemmouche is zeker de dader, Bendrer enkel medeplichtig"

Op het proces rond de aanslag op het Joods museum in Brussel op 24 mei 2014, heeft het federaal parket haar zogenoemde requisitoor afgerond. Volgens het parket is het duidelijk dat hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche de dader van de aanslag is. Tweede beschuldigde Nacer Bendrer is volgens het parket geen mededader maar enkel medeplichtig. Hij leverde de wapens, maar wist niet waarvoor ze gebruikt zouden worden, zegt het parket.

Het proces rond de aanslag op het Joods museum in Brussel gaat zijn laatste dagen of weken in. Sinds de start van het proces werden onder meer speurders, getuigen en nabestaanden aan het woord gelaten. Afgelopen week zijn de pleidooien gestart. Eerst hebben de advocaten van de burgerlijke partijen gepleit, deze week krijgen het federaal parket en de verdediging het woord.

"Er heerste die lentedag, 24 mei 2014, een verschrikkelijke stilte in het Joods Museum", zo begon de openbare aanklager met zijn requisitoor. "Het was een drukkende stilte. Een stilte die ook heerste in het metrostation Maalbeek, op 22 maart 2016, in de lokalen van Charlie Hebdo, in januari 2015, of in de straten van Parijs op 13 november 2015", zei hij. "De stilte die heerste in het Joods Museum vindt nu zijn echo in het stilzwijgen van Mehdi Nemmouche, die weinig interesse toont in zijn eigen proces", klonk het verder. "Hij beloofde grote verklaringen, maar toonde alleen misprijzen voor de slachtoffers. Naast hem is er Bendrer die liegt of zich verschuilt achter zijn slecht geheugen, maar beiden zijn even laf. Waar zij zwijgen, moeten wij de juridische waarheid bovenhalen. En dat gaan we doen, in alle objectiviteit, zonder haat of vrees."

Nacer Bendrer heeft de wapens geleverd, maar ook niet meer dan dat

Yves Moreau, openbare aanklager

Volgens het federaal parket is het overduidelijk wie de dader is van de aanslag. "Het is evident en duidelijk dat we Nemmouche beschouwen als de dader van de moordpartij in het Joods Museum", zei de openbare aanklager. Opvallend,  het parket ziet de andere beschuldigde - Nacer Bendrer - niét als mededader, maar enkel als medeplichtige van Nemmouche. "Hij heeft enkel de wapens geleverd, maar ook niet meer dan dat", zei het parket. Volgens de openbare aanklager wist Bendrer niet waarvoor de wapens gebruikt zouden worden.

23 elementen van schuld richting Nemmouche

Het federaal parket zegt dat het 23 aanwijzingen vond die de schuld van Mehdi Nemmouche moeten bewijzen. Zo zegt de openbare aanklager dat verschillende getuigen Nemmouche formeel aanduiden als de dader, en heeft hij volgens het parket ook geen alibi.

De voetafdruk op de ingangspoort van het museum is identiek aan die van de schoen die Nemmouche droeg bij zijn arrestatie

Bernard Michel, openbare aanklager

Daarnaast is het DNA van Nemmouche op verschillende zaken gevonden. "De voetafdruk die werd gevonden op de ingangspoort van het museum, is identiek aan die van de schoen die Nemmouche aanhad toen hij werd opgepakt in Marseille", zei de openbare aanklager. "De afdruk is perfect gelijk, het is hetzelfde merk en type." Daarnaast werd er ook onder meer DNA gevonden op de blauwe jas en de pet die de dader zou gedragen hebben tijdens de aanslag, en die Nemmouche bij zich had op de dag van de arrestatie. "DNA van slechts één iemand werd daarop gevonden: Mehdi Nemmouche", aldus de openbare aanklager.

Ook de opeisingsvideo die is gemaakt na de aanslag werd besproken door het parket. Daarop zegt een stem dat hij de aanslag pleegde, en toont hij onder meer de wapens waarmee de aanslag werd gepleegd.  "De stem wordt formeel herkend door een Franse expert, maar ook door de vier Franse journalisten die hij jaren daarvoor gijzelde in Syrië", zei het parket.

Maar Nemmouche bezocht volgens het parket ook veel nieuwssites na de aanslag. "Voor iemand die hier niets mee te maken heeft, toont hij wel veel interesse in de aanslag", zei de openbare aanklager. Zo werden in artikels van kranten over de aanslag, die hij bijhad bij zijn arrestatie, aanduidingen met kruisjes gevonden in de marge.

En dan is er volgens het parket ook nog een duidelijke band tussen Nemmouche en de terroristen die de aanslagen in ons land op 22 maart, en de aanslagen in Frankrijk pleegden. De openbare aanklager gebruikt het testament van Najim Lachraaoui, één van de zelfmoordterroristen op de luchthaven van Zaventem, als bewijs. In een audioboodschap gevonden op een computer heeft Lachraaoui het onder meer over "andere broeders, zoals Nemmouche".

Het federaal parket richtte zich tot slot tot de jury: "Ik vraag u, op basis van deze 23 elementen, verklaar Mehdi Nemmouche schuldig aan de vier moorden in een terroristische context, in het Joodse museum".

Hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche

Het was duidelijk de bedoeling om een hele gemeenschap te intimideren

Bernard Michel, openbare aanklager

Daarnaast wil het parket ook duidelijk maken dat het hier wel degelijk om een terreuraanslag ging. "Het was duidelijk het doel om een hele bevolking, een hele gemeenschap, te intimideren", aldus het parket. "Nemmouche trok ten oorlog, klaar om een bloedbad aan te richten." Het hele land werd ook geraakt door de aansla.g. "De premier kwam naar het museum, ook de minister van buitenlandse zaken. Er zijn z'n 400 journalisten geaccrediteerd voor dit proces. Dat zou allemaal niet gebeuren als het volk niet geraakt was", zei het parket. "Alles wijst erop dat dit de eerste aanslag was op Europese bodem, door terroristen die uit Syrië kwamen."

7 elementen van schuld richting Bendrer

Volgens het federaal parket is het ook duidelijk dat Nacer Bendrer medeplichtig is aan de feiten. Hij leverde de wapens, hoewel hij niet wist waarvoor ze gebruikt zouden worden. De openbare aanklager geeft daarvoor verschillende aanwijzingen van schuld.

"Bendrer is een man die zich sympathiek opstelt, maar hij heeft al sinds hij minderjarig is een abonnement op de rechtbank", aldus de openbare aanklager. "Zijn veroordelingen werden ook steeds zwaarder, omdat hij steeds zwaarder geweld gebruikte". Daarnaast vindt het parket het ook logisch dat Nemmouche bij Bendrer zou aankloppen om zijn wapens te halen. "Nemmouche kende amper iemand, hij belde nooit regelmatig met één persoon, maar hij kende Bendrer wel, van de gevangenis. Ze leefden er samen, ze sportten er samen." Volgens het parket radicaliseerden beiden ook in die Franse gevangenis. "Nemmouche had tijdens de 2 maanden voor de aanslag ook enkel contact met Bendrer, met niemand anders", aldus het parket, die daarin het bewijs ziet dat Nemmouche maar bij één man z'n wapens kon gehaald hebben.

Volgens het parket heeft Bendrer ook verschillende keren gelogen tijdens het onderzoek. Zo ontkende hij in het begin dat hij Nemmouche kende, terwijl ze samen in dezelfde gevangenis zaten. "Gebruik uw kritische geest, dames en heren van de jury, waarom zou hij liegen?", zei de openbare aanklager. Uit telefonieonderzoek blijkt ook dat Bendrer verschillende keren met Nemmouche belde, zo'n anderhalve maand voor de aanslag, vermoedelijk dus over de wapens die geregeld moesten worden. "Waarom die talloze telefoontjes, het laatste tot 10 minuten?", zei de openbare aanklager. Na dat laatste telefoontje trok Nemmouche ook naar Marseille, waar Bendrer zich bevond.

Het parket besluit dat Bendrer geen mededader is, maar wel medeplichtig, ook al wist hij niet waarvoor de wapens gebruikt zouden worden. "Als men een wapen koopt, is dat niet als decoratie voor een living", zegt de openbare aanklager. "Bendrer sloot de ogen en de oren. Hij is medeplichtig aan deze vier moorden", aldus het parket.

Federaal parket: "Wat verdediging Nemmouche doet is stompzinnig"

De openbare aanklager maakte zich tijdens zijn vordering ook boos over de verdediging van hoofdbeschuldigde Nemmouche. Zijn advocaten insinueerden eerder op het proces dat er gesjoemeld zou zijn met camerabeelden. Volgens hen zou er een zonnebril weggehaald zijn. Dat vindt het parket onzin: "Er is niet gesjoemeld in het dossier. We hebben niks toegevoegd of weggehaald op de beelden. Dat is stompzinnig".

Het parket wil de jury ook waarschuwen voor de pleidooien van de verdediging. "Wat u van Nemmouche zal horen, kan alle kanten uitgaan. Tot in het irrationele of het burleske", aldus de openbare aanklager. Hij probeerde meteen ook de jury ervan te overtuigen dat bepaalde argumenten van de verdediging geen steek houden. Zo zeggen de advocaten van Nemmouche dat er geen DNA werd gevonden van hem op de ingangspoort van het museum, terwijl op beelden te zien is dat hij die wel aanraakte.  "De twee experts hebben allebei duidelijk gemaakt dat de afwezigheid van DNA niets betekent", zei de openbare aanklager. Vanaf morgen komt de verdediging aan het woord. De uitspraak over de schuld en de - eventuele - strafmaat kennen we normaal eind volgende week. 

Meest gelezen