VRT

Ernst and Young zal geheime audit over mogelijk valse kunst in MSK toelichten

Onderzoeksbureau Ernst and Young zal het geheime auditrapport over mogelijk valse kunst in het MSK toelichten in de Gentse gemeenteraad. Dat zal gebeuren in een besloten zitting van de cultuurcommissie. 

Het rapport werd enkele weken geleden in beslag genomen door het parket. Er lopen ook verschillende juridische procedures.

In het bewuste auditrapport onderzoekt het externe bureau of directrice Catherine De Zegher onzorgvuldig heeft gehandeld toen ze werken van de Russische verzamelaar in het Gentse Museum van Schone Kunsten in bruikleen nam. De tentoonstelling kreeg kritiek van internationale experten en werd in februari van 2018 opgedoekt.

De Zegher verloor haar job, ook al houdt ze vol dat de werken echt zijn. De bruikleengever, de stichting Dieleghem en het echtpaar Toporovski, beloofde vorig jaar materiaaltechnisch onderzoek, maar dat werd uiteindelijk slechts uitgevoerd op de helft van de gecontesteerde Russische avant-gardeschilderijen die in Gent werden tentoongesteld.

De inhoud van het geheime auditrapport leidde vorige week vrijdag tot de beslissing om De Zegher, die nog steeds in dienst is van de stad Gent, niet te laten terugkeren als museumdirectrice. Er komt ook een hoorzitting.

Maar de stad Gent verleent geen inzage in het bewuste rapport, omdat er verschillende juridische procedures lopen. Zo ondernam De Zegher stappen tegen de stad Gent en tegen cultuurschepen Sami Souguir. Haar schorsing als museumdirectrice vecht ze aan bij de Raad van State.

Het schepencollege diende op 20 december vorig jaar klacht in tegen De Zegher nadat in het najaar van 2018 nieuwe elementen aan het licht waren gekomen tijdens de voorbereiding van de procedures bij de Raad van State. Daaruit zou blijken dat sommige elementen niet stroken met verklaringen die ze in de gemeenteraadscommissie van 5 maart 2018 had afgelegd. "Er zijn vragen gerezen met betrekking tot de totstandkoming van de bruikleenovereenkomst waarbij bepaalde elementen mogelijk strafrechtelijke inbreuken kunnen uitmaken", zei schepen Sami Souguir (Open Vld) daarover woensdagavond.

In datzelfde verband rezen ook vragen over de bruikleengever in deze zaak en besliste het college op 24 januari om bijkomend klacht in te dienen tegen de stichting Dieleghem.

  

Meest gelezen