AFP or licensors

Wie wordt procureur-generaal van het Europees Openbaar Ministerie?

Het Europees Parlement wil dat de Roemeense Laura Codruța Kövesi de eerste Europese openbare aanklager wordt. Gisteren werden de kandidaten ondervraagd door het Parlement. Opmerkelijk is dat de Roemeense niet gesteund wordt door haar eigen land. De lidstaten hebben dan weer een voorkeur voor Jean-François Bohnert. Het Parlement en de lidstaten moeten het nu eens worden. 

Kövesi staat bekend als dé openbare aanklager die sterk achter corruptie aanging. Ze maakte het de zittende macht in Roemenië vaak moeilijk. De regering reageerde hierop door haar in 2018 te ontslaan. Haar kandidatuur als openbare aanklager zette dan ook kwaad bloed. De regering startte zelfs een tegencampagne om te voorkomen dat Kövesi verkozen zou worden. 

Dat is precies wat we nodig hebben in Europa: iemand die zich niet laat intimideren of politiek onder druk zetten

Bart Staes, Europarlementslid Groen

De Fransman Bohnert wordt wel uitvoerig gesteund door de Franse regering.  Zij zien de huidig procureur-generaal van het Hof van Beroep in Reims als de ideale kandidaat voor deze functie. Kövesi en Bohnert stonden samen met de Duitser Andrés Ritter op de shortlist, maar deze laatste zal het naar alle waarschijnlijkheid niet halen. De twee anderen kandidaten zijn overduidelijk favoriet.

Europees Openbaar Ministerie

Wanneer het aankomt op fraude, corruptie, het witwassen van geld of grensoverschrijdende btw-fraude kan de Europese Unie niets doen. Er wordt bijvoorbeeld voor zo’n 600 miljoen euro misbruik gemaakt van Europese structuurfondsen, maar de Europese Unie kan geen strafrechtelijke procedures instellen. Dankzij de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie kan dat binnenkort wel. Het Openbaar Ministerie zal vanaf 2020 strafbare feiten ten koste van de EU-begroting kunnen vervolgen. Het moet de Unie met andere woorden in staat stellen om haar eigen belangen meer te beschermen.

Het Europees Openbaar Ministerie zal in Luxemburg gevestigd zijn, net zoals het Europees Hof van Justitie. De procureur-generaal wordt voor zeven jaar benoemd. 

Versterkte Europese samenwerking

Niet alle lidstaten zullen gebruik maken van het Europees Openbaar Ministerie. Het gaat namelijk om een vorm van versterkte Europese samenwerking waar 22 lidstaten mee instappen. 

Die versterkte samenwerking houdt in dat een aantal Europese lidstaten nauwer kunnen samenwerken rond een bepaald thema. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden: er moeten minstens negen lidstaten zijn en de samenwerking mag niet indruisen tegen het Europees recht. Een voorbeeld is het Europees recht met betrekking tot grensoverschrijdende echtscheidingen. 

Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Ierland, Zweden, Polen en Hongarije doen niet mee. Ze kunnen op elk moment beslissen om toch nog toe te treden. 

Meest gelezen