Videospeler inladen...

Vakbonden en werkgevers bereiken ontwerp van loonakkoord: wat betekent het voor u?

Bijna 20 uur heeft het geduurd, maar uiteindelijk hebben vakbonden en werkgevers een ontwerp van loonakkoord bereikt. De bonden gaan het akkoord nu voorleggen aan hun achterban. Twee weken geleden was er nog een nationale staking in ons land omdat het loonoverleg toen muurvast zat.

In het ontwerpakkoord is beslist dat lonen in de privésector dit en volgend jaar met maximaal 1,1 procent bovenop de index mogen stijgen. Inclusief de index betekent dit dat er 4,54 procent opslag komt. "Dit is goed nieuws voor onze koopkracht" reageren de vakbonden. Twee weken geleden was er nog een nationale staking omdat het loonoverleg toen muurvast zat. Vakbonden vonden dat de lonen toen niet genoeg konden stijgen. Nu is er dus een akkoord.

Ook de minimumlonen gaan omhoog, met 1,1 procent of 10 cent per uur. Het ABVV had eerder een stijging met 10 procent vooropgesteld voor de verhoging van dit minimumloon. "We hadden gerekend op meer", aldus Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV. Vakbonden en werkgevers zullen wel in een werkgroep bekijken hoe die minimumlonen "substantieel" kunnen worden verhoogd.

En ook de uitkeringen en pensioenen zullen stijgen: de laagste gaan omhoog met meestal 2,4 procent, de hoogste met 1,1 procent.

Werknemers kunnen ook rekenen op een hogere tussenkomst van de werkgever voor hun trein-, tram- en busticket. De tussenkomst stijgt van 64 naar 70 procent. Er mogen ook meer overuren worden gepresteerd: het aantal vrijwillige overuren dat mag worden gepresteerd stijgt van 100 naar 120 uren per jaar. Dat was een eis van de werkgevers.

Ook werden afspraken gemaakt over SWT, dat is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Ook wel gekend als het vroegere brugpensioen. Voor de lange loopbanen en de zware beroepen blijft het mogelijk om nog 2,5 jaar lang op 59 jaar op brugpensioen te gaan. Voor bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering wordt de brugpensioenleeftijd opgetrokken van 56 naar 58 jaar in 2019, naar 59 jaar in 2020 en naar 60 jaar eind 2020. 

Landingsbanen blijven dan weer mogelijk op 55 jaar voor sommige uitzonderingsregimes, op voorwaarde dat vier vijfde wordt gewerkt. Voor oudere werknemers die halftijds werken, zijn die landingsbanen vanaf 57 jaar mogelijk.

Dat het vroegere brugpensioen mogelijk blijft vanaf 58 jaar, ligt politiek gevoelig. Deze ochtend reageerde al federaal parlementslid Egbert Lachaert van Open VLD op Twitter. Hij vindt het dit "niet verdedigbaar."

"Evenwichtig akkoord" maar ook "erg moeizame onderhandelingen"

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie Unizo reageert tevreden. "Dit is een evenwichtig akkoord, met goede zaken voor zowel de werknemer als de werkgever", aldus Van Assche.  

Ook Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemingen spreekt van een evenwichtig akkoord."Ik vind dit akkoord een faire deal tussen economie, sociale aspecten en ecologische wensen."

Ik vind dit akkoord een faire deal tussen economie, sociale aspecten en ecologische wensen.

Pieter Timermans, Verbond van Belgische Ondernemingen

Maar de sociale partners benadrukken dat het moeizame onderhandelingen waren. "Er was weinig manoeuvreerruimte" vertelt Marc Leemans van de christelijke vakbond ACV. De onderhandelingen duurden bijna 20 uur. "Dit akkoord is zeer moeilijk tot stand gekomen. Vakbonden en werkgevers konden elkaar weinig ademruimte geven maar het is gelukt."

Gaan de vakbonden het akkoord wel of niet verdedigen bij hun achterban?

Miranda Ulens van de socialistische vakbond ABVV had hoge verwachtingen over het minimumloon "maar die zijn niet gerealiseerd. Er zitten wel andere elementen in het akkoord. We zullen zien of dit voldoende is. Ik ga dit akkoord voorleggen aan mijn achterban, maar niet verdedigen." Ook de christelijke vakbond gaat het ontwerpakkoord voorleggen maar niet uitdrukkelijk verdedigen.  

Ik ga dit akkoord voorleggen aan mijn achterban, niet verdedigen.

Miranda Ulens, socialistische vakbond ABVV

"Ik ga het akkoord wél verdedigen reageert Mario Coppens van de liberale vakbond ACLVB in 'De Ochtend' op Radio 1.  "Het was de bedoeling om een akkoord te sluiten en dat is gelukt. Dat is het belangrijkste."

"We hebben veel binnengehaald" besluit Coppens. "Dat de lonen met 1,1% kunnen stijgen is een goede zaak voor de koopkracht. Maar een akkoord sluit je natuurlijk altijd met 2, we hebben niet alles kunnen realiseren. Ik denk bijvoorbeeld aan het grootoudersverlof of maatregelen over de kwaliteit van het werk. Maar dit akkoord was het meest haalbare."

Op 26 maart leggen de vakbonden het akkoord voor aan hun achterban. "Dat lijkt misschien laat maar we willen eerst de afgevaardigden in de regio's goed informeren" vertelt Coppens. "Ik ga alvast dit akkoord verdedigen maar het zijn de afgevaardigden die uiteindelijk beslissen."

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Bekijk hier het studiogesprek van Chris De Nijs uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen