AFP or licensors

Premier Michel bereid tot geste tegenover de metis-kinderen

Premier Charles Michel (MR) is bereid in het parlement een plechtige herdenkingsverklaring af te leggen over de segregatie waarvan metis-kinderen in de Belgische kolonies het slachtoffer waren. Dat heeft hij gezegd in de Kamer. Vorig jaar keurde het parlement een resolutie goed waarin het parlement de segregatie van de metissen erkende en de regering werd gevraagd een herdenkingsverklaring af te leggen.

Sinds de goedkeuring van de resolutie zijn al verschillende stappen gezet. "Ik heb de voorzitter van het parlement enkele weken geleden al informeel ingelicht dat ik ter beschikking sta om in het parlement een plechtige verklaring af te leggen", zei premier Michel vanmorgen. De Kamer moet nog een datum prikken, maar de premier suggereert 28 of 29 maart, een jaar na de stemming van de resolutie.

Over het lot van de kinderen die destijd in Congo, Rwanda of Burundi uit een blanke vader en een zwarte moeder zijn geboren is lang gezwegen. Nochtans zouden er duizenden geboren zijn. Ze werden indertijd mulatten genoemd en systematisch bij hun moeders weggenomen en opgevoed door Belgische religieuzen in weeshuizen of kostscholen.

Aan de vooravond van de Congolese onafhankelijkheid, in 1959, heeft de Belgische staat veel van deze kinderen naar België overgebracht, waar ze onder voogdij werden geplaatst, in opvangtehuizen of gestichten werden ondergebracht of voor adoptie werden afgestaan aan Belgische gezinnen. Nogal wat kinderen werden zo van hun familie gescheiden.

De laatste jaren doorbraken de metis-kinderen mondjesmaat de stilte. Er kwam een vereniging, er zijn reportages over hen gemaakt en er kwam een studie van het studiecentrum Cegesoma. In 2015 boog het Vlaams Parlement zich over het dossier. Naar aanleiding van een colloquium in de Senaat verontschuldigden de Belgische bisschoppen zich bij de kinderen en hun moeders.

Meest gelezen