Politici enthousiast over doorbraak die waterstof betaalbaar maakt: "Mogelijke concurrent voor kernenergie"

Waterstof uit hernieuwbare energie of groen waterstofgas is al jaren een belofte op de energiemarkt. Onderzoekers van de KU Leuven hebben nu voor een doorbraak gezorgd, die groen waterstofgas betaalbaar kan maken. Hoe reageren de Vlaamse politieke partijen op dit nieuws en zal dit invloed hebben op beleidskeuzes?

Volgens Bert Wollants van N-VA zal deze technologie absoluut een plaats krijgen in onze energiemix. "Als er op het vlak van waterstof mogelijkheden zijn om op grotere schaal energie te gaan produceren, kan dat een mogelijke game changer zijn. Ik zie daar zeker iets in voor de komende jaren. De tijd dat je al je eieren in één mand legde, ligt achter ons", zegt hij aan VRT NWS. 

N-VA is voorstander om onze kerncentrales langer open te houden, maar dit is volgens Wollants een overgangsmaatregel. "Het is best mogelijk dat deze waterstoftechnologie concurrentie wordt voor nieuwe kernenergie. We stellen vast dat het economische verhaal voor een nieuwe kerncentrale er niet is. Dan moet je die ook niet gaan bouwen. De technologie die uiteindelijk het beste en het makkelijkste de markt kan veroveren, zal komen bovendrijven."

"Het is nu een kwestie van waterstoftechnologie kansen te geven. We moeten bespreken wat er nodig is om het van de grond te krijgen. We moeten er natuurlijk wel op letten dat het niet opnieuw één groot subsidieverhaal wordt."

Massaal investeren

Ook volgens Robrecht Bothuyne van CD&V is gaan zwaaien met subsidies niet het beste plan. Volgens hem moet de overheid in eerste instantie ondersteuning geven bij onderzoek en ontwikkeling. "We moeten de mogelijkheid scheppen om de technologie te laten groeien. Als de technologie voldoende ontwikkeld is, moeten we die gaan uitrollen, zonder daar enorme subsidies tegenover te zetten."

Het onderzoek moet vrij zijn en we moeten daar massaal in investeren. 

De overheid moet volgens Bothuyne zoveel mogelijk onderzoek rond groene energie steunen. "Er zijn weinig sectoren waar er meer beweging en dynamiek is dan in de energiesector. Waterstof is maar één van de voorbeelden. Er is ook onderzoek naar batterijtechnologie en wind- en zonne-energie. We kunnen dit als Vlaamse overheid alleen maar stimuleren. We moeten daar geen keuzes in maken. Het onderzoek moet vrij zijn en we moeten daar massaal in investeren." 

Groenestroomversnelling

"Dit is fantastisch nieuws", zegt Willem-Frederik Schiltz van Open VLD. "Als de verwachtingen worden ingelost, zouden we wel eens in een groenestroomversnelling kunnen komen en heel snel zonder aardgas kunnen." Hij denkt dat wat er nu gebeurt het achterhoedegevecht over het al dan niet langer openhouden van onze kerncentrales veel sneller zou kunnen beslechten. "Het wordt nu duidelijk dat we binnen afzienbare tijd nog meer alternatieven ter beschikking zullen hebben."

Volgens hem moeten de overheden kandidaat-ontwikkelaars steunen, zodat ze snel naar een commercieel niveau kunnen gaan. "Ik zou alle overheden ook aanraden om zelf het goede voorbeeld te geven en als die panelen van de grond komen, die zelf in te schakelen."

Kansen, jobs, vooruitgang

Bruno Tobback van SP.A vindt de doorbraak een illustratie van hoeveel er mogelijk is en wordt. "We moeten voluit kiezen voor de toekomst en niet blijven vasthangen aan het model van grootschalige gecentraliseerde productie via kerncentrales. Op kleine schaal verspreid produceren, is een veel betere keuze. De hele transitie naar schone productie en hernieuwbare energie, is de industriële revolutie van onze tijd. Dat brengt kansen met zich mee, jobs, vooruitgang. Als socialisten moeten we er wel voor zorgen dat de kosten en de baten eerlijk verdeeld worden."

Als er kansen zijn om de wereld beter te maken en ons leven beter te maken, moet je eerste gedachte niet zijn, is dit nu betaalbaar 

Tobback vindt de angstboodschap die sommige mensen van zijn partij uitzenden dat dit allemaal veel geld zal kosten, een beetje jammer. "Als er kansen zijn om de wereld beter te maken en ons leven beter te maken, moet je eerste gedachte niet zijn, is dit nu betaalbaar. Dan moet je er eerst voor zorgen dat het mogelijk wordt en pas daarna dat het betaalbaar wordt." 

Heilige graal

Johan Danen van Groen vindt het fantastisch dat men zover is geraakt. “Vriend en vijand zeggen dat de toekomst van ons energiesysteem sowieso zon, wind, warmte, interconnectie, maar ook opslag is. Vooral opslag is een probleem op dit moment. We hebben wel batterijen, maar die zijn nog niet zo ontwikkeld dat ze maandenlang betrouwbaar zijn. En waterstof is een energiedrager die dat euvel wel kan verhelpen. Als we er echt in zouden slagen hernieuwbare energie die we lokaal opwekken later te gaan gebruiken via waterstof, ja, da’s een beetje de heilige graal vind ik. Als dat echt zou lukken dan is ons energievraagstuk voor een groot stuk opgelost.”

En-enverhaal

Energiespecialist Stefaan Sintobin van het Vlaams Belang vindt investeren in nieuwe technologieën een goede zaak. “We zijn altijd voorstander geweest van een en-enverhaal: kernenergie en hernieuwbare energie. Dus ik wil het zeker alle kansen geven. De vraag blijft hoeveel zo’n panelen gaan kosten en hoe duurzaam ze zijn. Ik wacht de resultaten af van het proefproject in Oud-Heverlee.”  

Meest gelezen