AFP or licensors

Europees commissaris Thyssen: "België hervormt te traag"

De Europese Commissie vindt dat de Belgische overheid treuzelt met het doorvoeren van sociale, economische en budgettaire hervormingen. De overheid investeert ook veel te weinig, bijvoorbeeld in het spoorwegnet, hernieuwbare energie en onderwijs.  

Elk jaar maakt de Europese Commissie de balans op van de economische en sociale uitdagingen in de 28 lidstaten van de Europese Unie, en van het beleid dat ze gevoerd hebben. België is volgens Europees commissaris voor Sociale Zaken Marianne Thyssen (CD&V) zeker niet de slechtste leerling van de klas, maar het kan beter, en vooral sneller.

Het rapport stelt vast dat België de Europese aanbevelingen die het elk jaar krijgt, amper uitvoert. Bij 48% van de aanbevelingen ziet de Europese Commissie "een beetje" vooruitgang, bij 52% is er nauwelijks vooruitgang. In april moet de regering in lopende zaken opnieuw een hervormingsplan indienen, de Commissie hoopt op beterschap.

(lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

Meer investeringen nodig

De werkloosheid is gedaald, er zijn jobs gecreëerd door de regering, maar het effect van de maatregelen is volgens de Commissie stilaan uitgewerkt. Ons belastingsysteem blijft hopeloos ingewikkeld, het overheidsapparaat kost te veel geld. De schuld daalt, maar de komende jaren zal België moeten investeren in defensie en infrastructuur. Daarbovenop komen nog de kosten van vergrijzing. Volgens de Commissie moet de overheid dringend meer investeren in wegen, spoorwegen, (hernieuwbare) energie, en opleiding en onderwijs. 

(lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

Opvallende vaststellingen in het rapport

 • Het structureel begrotingstekort is gedaald van 4,1% in 2011 naar 1,4% in 2018, maar dat kwam voor de helft door lagere intrestlasten, niet door structurele inspanningen.
 • Het overheidsbeslag is te hoog, de betaalbaarheid van de pensioenen blijft een uitdaging.
 • Door de lage overheidsinvesteringen is de kwaliteit van de wegen en de spoorwegen ondermaats.
 • Er zijn grote investeringen nodig om de geplande kernuitstap op te vangen.
 • Er zijn te weinig mensen aan het werk: de doelstelling om in 2020 een werkzaamheidsgraad van 73,2% te bereiken zal niet gehaald worden.
 • Er is een tekort aan personeel in de technologiesector, in de bouw en in de zorgsector.
 • Er zijn te weinig jonge, oude en laaggeschoolde mensen aan het werk.
 • In Brussel is een gebrekkige talenkennis een probleem voor werkzoekenden.
 • Het Franstalig onderwijs leert te weinig basisvaardigheden aan.
 • Het onderwijssysteem kan kostenefficiënter worden gemaakt.
 • Er is te weinig concurrentie in sommige sectoren (architecten, vastgoed, transport, distributie, telecommunicatie).
 • Een bureaucratische overheid, de openbare diensten zijn te weinig gedigitaliseerd; er zijn lange wachttijden voor bouwvergunningen.
 • Het belastingsysteem is veel te ingewikkeld, er zijn te veel fiscale voordelen (bijvoorbeeld voor bedrijfswagens).
 • De belasting op huurinkomsten is te laag.
 • Hoge registratierechten op de aankoop van woningen (bij de hoogste van de hele EU) en fiscale stimuli voor bedrijfswagens hebben negatieve gevolgen voor de mobiliteit en voor het milieu.
 • Het nieuwe “cash-for-cars”-systeem zal volgens de Commissie nauwelijks invloed hebben en maakt alles alleen maar ingewikkelder.

Meest gelezen