Onderwijs gaat staken op 20 maart: van kleuter- tot hoger onderwijs

Op woensdag 20 maart komt er een algemene staking in het onderwijs. De Vlaamse onderwijsvakbonden roepen alle niveaus op om het werk neer te leggen. Er zal gestaakt worden in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs en in het deeltijds kunstonderwijs. De vakbonden eisen na de verkiezingen van 26 mei een regering die wil investeren in het onderwijs en geen "besparingsregering zoals de afgelopen twee legislaturen". 

De vier vakbonden vinden het niet kunnen dat de werkdruk blijft stijgen, terwijl de pensioenbesparingen volop doorgaan en de maatregelen voor werkbaar werk uitblijven. Ook de uitrol van het M-decreet, dat inclusief onderwijs vooropstelt, blijft te weinig ondersteund volgens de vakbonden. "De roep om investeringen in het onderwijs is te vaak herhaald en niet gehoord. Daarom staakt het onderwijs op 20 maart. Met het oog op de toekomst", klinkt het in een persbericht.

Zorg dat leerkrachten van lager en secundair onderwijs, kleuteronderwijzers en docenten een haalbare opdracht hebben om maximale kwaliteit te leveren.

Marianne Coopman, COV

"We willen een heel duidelijk signaal geven dat de volgende regeringen moeten investeren in het onderwijs. Daarom doen we dit voor de verkiezingen, zodanig dat alle partijen zich er ter dege van bewust zijn dat onderwijs alleen maar een toekomst heeft, dat leerlingen alleen maar een toekomst hebben, als er in geïnvesteerd wordt. Het maakt het verschil voor elke leerling. Zorg dat leerkrachten van lager en secundair onderwijs, kleuteronderwijzers en docenten een haalbare opdracht hebben om maximale kwaliteit te leveren", zegt Marianne Coopman van de Christelijke Onderwijzersverbond COV. 

Koen Van Kerkhoven van de Christelijke Onderwijscentrale COC legt uit waar de problemen zich precies situeren. Eerst en vooral zijn de aanslepende pensioendebatten die niets opgeleverd hebben, behalve langer werken voor een lager pensioen. "Minister Crevits heeft ons beloofd dat dat in orde zou komen, maar haar federale collega minister Bacquelaine heeft ons met een kluitje in het riet gestuurd. Hij zou het in januari oplossen, maar dat is niet gebeurd", zegt Van Kerkhoven.

De beperkte middelen die de minister had heeft ze op een goede manier geïnvesteerd. 

Koen Van Kerkhoven, COC

Andere frustraties zijn de hoge werkdruk en het lerarentekort, waar niets aan gedaan wordt. "Ook de impact van het M-decreet mag niet onderschat worden. Het tijdbestedingsonderzoek (waaruit bleek dat leraars gemiddeld 41,5 uur per week werken, nvdr) blijft dode letter en het kerntakendebat wordt niet opgestart. Er moet geschrapt worden in taken, er moet geïnvesteerd worden. Maar de minister heeft ook geen middelen om dat te doen. Met een lege doos kun je ook niets realiseren. Ook het sociaal overleg faalt her en der." 

Van Kerkhoven benadrukt dat de staking niet gericht is tegen minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "We zijn met minister Crevits tot een goede cao gekomen, een investering in begeleiding van startende leraren, een investering in een loonsverhoging tegen 2021. De beperkte middelen die de minister had heeft ze op een goede manier geïnvesteerd. Daar zijn we haar dankbaar voor."

Crevits neemt akte van de stakingsaanzegging

Minister Crevits heeft in een tweet gereageerd op de stakingsaanzegging. "Onderwijs is mijn permanente zorg. Het Vlaams parlement keurde zopas maatregelen goed ter uitvoering van de cao die meer dan 150 miljoen euro vertegenwoordigt. Ik neem akte van de stakingsaanzegging."

In maart 2018 ondertekende de Vlaamse regering een akkoord met de vakbonden en de onderwijsverstrekkers over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het schooljaar 2019-2020.

Het Vlaams Parlement heeft vandaag de maatregelen voor de uitvoering van die cao goedgekeurd. Die bevat naast een loonsverhoging voor de 175.000 onderwijspersoneelsleden ook maatregelen om de situatie van startende en tijdelijke leerkrachten te versterken. 

De cao moet onder meer helpen het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken. Dat is nodig, want de komende jaren zijn er in Vlaanderen jaarlijks 5.000 tot 7.000 leerkrachten nodig.

Meest gelezen