Zelfstandigenorganisatie Unizo en werkgeversorganisatie VBO blijven SWT-regeling in loonakkoord verdedigen

Zelfstandigenorganisatie Unizo begrijpt niet dat Open VLD zich blijft verzetten tegen de nieuwe afspraken over SWT. Ook werkgeversorganisatie VBO vindt "dat men goed moet nadenken wat men doet".  De socialistische vakbond ABVV waarschuwt voor sociale onrust als het loonakkoord niet uitgevoerd wordt. Knelpunt is de nieuwe regeling voor SWT, het vroegere brugpensioen, dat een onderdeel is van het loonakkoord dat met de vakbonden onderhandeld is. 

Volgens dat akkoord zou de minimumleeftijd voor alle stelsels van SWT verhoogd worden tot 59 jaar en dan later tot 60 jaar. Maar voor SWT bij herstructureringen zou dat optrekken van de leeftijd geleidelijker verlopen dan eerst gezegd, waardoor mensen voorlopig nog met SWT kunnen op 58 jaar. Open VLD vindt dat niet kunnen omdat vacatures niet ingevuld geraken en we alle talenten nodig hebben.  

Unizo, de werkgeversorganisatie van de zelfstandige ondernemers, zegt dat er inderdaad een kleine versoepeling is voor SWT bij herstructureringen maar dat daar tegenover staat dat er nu bindende afspraken zijn voor SWT bij zware beroepen. En die waren er vroeger niet. 

Ik denk dat het een beetje ondoordacht is om hier nu zwaar tegen te zijn. 

Topman Danny Van Assche: "Enerzijds is er een kleine versoepeling ten aanzien van de arbeidsdeal voor wat betreft SWT bij herstructureringen. Maar daarnaast zijn er ook nog de SWT-regelingen voor zware beroepen.  En noch in de arbeidsdeal, noch in het vroegere akkoord waren daar afspraken over gemaakt. In dit akkoord wordt heel duidelijk gezegd dat op 30 juni 2021 ook die regeling op 60 jaar komt. Dus eigenlijk gaat het akkoord verder dan de arbeidsdeal. Ik denk dat het een beetje ondoordacht is om hier nu zwaar tegen te zijn. "

Ook werkgeversorganisatie VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen, begrijpt niet dat regeringspartij Open VLD zich verzet tegen het SWT-luik van het loonakkoord.  

 Er staat veel meer op het spel dan 200 gevallen van brugpensioen die verschuiven van 1 januari naar 30 december.

Pieter Timmermans van het VBO: "Ik vind dat men goed moet nadenken wat men doet. Als men het akkoord wil opblazen, dan betekent dat, dat men geen loonakkoord heeft, dat er geen loonnorm is. Dat betekent ook dat er geen afspraak is over vrijwillige overuren, het mobiliteitsvraagstuk en over de tussenkomst van trein- en busabonnementen. Ik denk dat men het geheel toch eens goed moet bekijken. Er staat veel meer op het spel dan 200 gevallen van brugpensioen die verschuiven van 1 januari naar 30 december."

Miranda Ulens van het ABVV benadrukt dat het loonakkoord tussen werkgevers en werknemers een evenwicht bereikt heeft. "Afspraak is dat alle elementen uitgevoerd worden", zegt ze. "We zijn vier jaar lang geconfronteerd geweest met allerlei wijzigingen door de regering. Gevolg, heel wat sociale onrust, zeker als oudere werknemers te maken krijgen met ontslagen als gevolg van herstructureringen. Het SWT biedt daar een uitweg. Het is een sociale bescherming voor wie ontslagen wordt en al wat ouder is. Die werknemers hebben het moeilijk om nog een deftige job te vinden. Bovendien blijven mensen in SWT nog beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Ik begrijp niet dat politici daar een voet tussen willen zetten. Zij dragen dan ook de verantwoordelijkheid voor de gevolgen en hoeven later niet te klagen over de sociale onrust binnen de bedrijven." 

Meest gelezen