Videospeler inladen...

SP.A-voorzitter John Crombez steunt versoepeling SWT: "Open VLD en N-VA gedragen zich onbehoorlijk"

SP.A steunt de versoepeling van de regeling rond het SWT, het vroegere brugpensioen. Dat zegt voorzitter John Crombez in "De ochtend" op Radio 1. Dinsdag bereikten de sociale partners een ontwerp van een loonakkoord, waardoor de leeftijd waarop iemand gebruik kan maken van het SWT, trager zou worden opgetrokken bij bedrijven in moeilijkheden. Open VLD en N-VA zijn kritisch, maar SP.A wil de regeling helpen goedkeuren als dat nodig blijkt. 

Dinsdagochtend bereikten de vakbonden en de werkgevers een voorlopig akkoord over de loonstijgingen in 2019 en 2020. De premier reageerde tevreden over het akkoord, want zo kon de sociaal-economische rust terugkeren die door de grote staking twee weken geleden werd verstoord. 

Maar in dat ontwerpakkoord bleek een angel te zitten. De sociale partners pasten namelijk de hervorming van het SWT aan, het "stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag", beter bekend als het vroegere brugpensioen.

Deze zomer wilde de regering nog dat werknemers vanaf 2019 pas op hun 59e gebruik kunnen maken van het systeem. Maar de sociale partners pasten die agenda aan, en willen dat werknemers dit jaar nog vanaf 58 jaar gebruik kunnen maken van het SWT, als ze werken bij bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering. Vooral Open VLD en N-VA zijn kritisch over dat jaar vertraging. "Eigenlijk zegt men dan: de deals die wij maken, dat is allemaal voor de vuilnisbak. En dat kan niet", stelde Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open VLD). 

SP.A steunt aanpassing

SP.A steunt de versoepeling wel. "Ik vind het goed dat de sociale partners erin geslaagd zijn om elkaar te vinden", zegt voorzitter John Crombez in "De ochtend" op Radio 1. "De reacties van Open VLD en N-VA zijn echt onbehoorlijk. Zeggen dat dit de toekomst hypothekeert, is flauwekul." SP.A zal het akkoord dan ook mee goedkeuren als het voorligt in het parlement, samen "met diegenen die willen".

"Deze regering heeft voor chaos gezorgd in het pensioen­beleid", zegt Crombez. "Ze hebben de pensioenbonus afgeschaft, die experten juist wilden laten bestaan om mensen langer te laten werken. (...) Je hebt nu een akkoord van de sociale partners en je kan verder met sociale rust", vindt Crombez. Het VBO, dat ondernemers vertegenwoordigt, zei gisteren nog dat het niet nodig is dat het parlement over de regeling stemt. 

Fraudeplan moet 3,5 miljard opbrengen

Twee maanden na de lancering van de precampagne voor SP.A - die vooral inzette op "zekerheid" - komt de partij ook met een tweede focus voor de verkiezingen in mei: fraude. Crombez stelde vandaag een "fraudeplan" voor met zeven maatregelen. We zetten ze even op een rijtje: 

  • De overheidsdienst Financiën moet versterkt worden met een cel "superrijken". Die cel moet zich specifiek richten op belastingontwijking en -ontduiking door de grote vermogens.
  • Er moet een Eengemaakt Agentschap Fraudebestrijding bij de fiscale en sociale controlediensten komen.
  • SP.A wil het bankgeheim afschaffen, waardoor banken nu de persoonlijke gegevens van hun klanten kunnen afschermen, soms zelfs voor de fiscus. Die maatregel stond ook al in het welvaartsplan dat begin januari werd aangekondigd.
  • Zoals bekend wil SP.A af van de afkoopwet. Door die wet kunnen sommige verdachten een minnelijke schikking sluiten met het openbaar ministerie en zo hun straf “afkopen”. Ook in 2013, toen Crombez staatssecretaris van Fraudebestrijding was, maakte hij al dat punt.
  • SP.A wil schijnvennootschappen aanpakken.
  • Elektronisch betalen moet zoveel mogelijk worden aangemoedigd, want cash betalingen voeden de ondergrondse economie.
  • Er moet een Europees register komen voor sociale dumping. 

Het gaat niet om het bestraffen, maar superrijken moeten normaal hun belasting betalen zoals de rest van de bevolking

John Crombez, voorzitter van SP.A

Vooral de cel "superrijken" bij de FOD Financiën valt op. Daarvoor moet niet zozeer nieuw personeel worden aangeworven, zegt Crombez, maar eerder de krachten worden gebundeld. "Er is vastgesteld dat de grootste aandeel van de fraude gepleegd wordt door de 'superrijken'", zegt hij. "De ene na de andere leak over belastingsparadijzen komt vrij, maar daar gebeurt niets mee", vindt Crombez. "Het gaat niet om het bestraffen, maar ze moeten normaal hun belasting betalen zoals de rest van de bevolking."

Hoeveel moeten al die maatregelen opbrengen? "In de berekeningen van de OESO gaat fraude om 1,5 procent van onze economie. Dat gaat over 7 miljard. Op de hele legislatuur zou 40 of 50 procent daarvan moeten kunnen worden gerecupereerd", zegt hij. Een beetje wiskunde brengt de gewenste opbrengst dan op 3,5 miljard. "Dat is mogelijk", zegt Crombez. 

Bekijk hier het interview met SP.A-voorzitter John Crombez in "De ochtend" op Radio 1: 

Videospeler inladen...

Meest gelezen