OESO: "Groei van de levensverwachting vertraagt"

In de OESO-landen blijft de levensverwachting van de mens groeien, maar die groei is aan het vertragen. Ook België ontsnapt niet aan dat fenomeen. Tot die conclusie komt een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De verminderde groei manifesteert zich sinds 2011.

Tussen 2006 en 2011 steeg de levensverwachting in de 28 landen van de Europese Unie met anderhalf jaar bij de mannen (van 75,8 tot 77,3 jaar) en met 1,1 jaar bij de vrouwen (van 82 tot 83,1). De volgende vijf jaar, dus van 2011 tot 2016, bleef die groei beperkt tot respectievelijk 0,9 en 0,5 jaar. Tussen 2014 en 2015 viel zelfs een lichte daling te noteren, van 0,2 jaar bij de mannen en 0,3 jaar bij de vrouwen.

België ontsnapt niet aan deze tendens, al is de vertraagde groei er minder uitgesproken: de gemiddelde leeftijd van de man steeg met 1,4 jaar per jaar om 78 jaar te bedragen, bij de vrouwen is een stijging van 1,0 jaar voldoende om nu gemiddeld 83,3 jaar oud te worden. Tussen 2011 en 2016 bedroeg de stijging in ons land respectievelijk 1,0 en 0,7.

Op Europees vlak bevestigen twee gunstige uitzonderingen de regel bij de mannen (Malta en Noorwegen) en vijf landen bij de vrouwen (Malta, Cyprus, Hongarije, Italië en Luxemburg). Buiten de Europese grenzen is de toestand vooral precair in de Verenigde Staten, waar de levensverwachting voor mannen in de periode 2011-2016 met amper 0,2 jaar is toegenomen en bij de vrouwen stationair is gebleven.

Voor de vertraagde groei van de levensverwachting in Europa ziet de OESO ziektes gebonden aan de hoge leeftijd als hoofdreden. In veel landen is de sterfte door cardiovasculaire ziektes weliswaar gedaald, maar er zijn andere boosdoeners: ziektes betreffende de ademhaling (griep en longontsteking) in sommige winters en de stijging van dementie en de ziekte van Alzheimer.

Meest gelezen