AFP or licensors

Rainbow House verzamelt gegevens over LGBTQI+-fobie in Brussel

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) en de dienst voor de gelijkheid van kansen (equal.brussels) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel lanceren een project rond het verzamelen van gegevens over geweld en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit (SOGI) in het Brussels Gewest.

Slachtoffers van LGBTQI+-fobie kunnen dergelijke incidenten vanaf nu anoniem melden via het Rainbow House. Op basis van de verzamelde kwantitatieve gegevens willen het BPV en equal.brussels de omvang van het fenomeen meten.

Discriminatie en geweld op basis van de seksuele geaardheid en genderidentiteit blijven een realiteit in het Brussels Gewest, maar concrete gegevens over deze voorvallen blijven beperkt.

Voor het volledige gewest heeft de politie in 2017 slechts 38 processen-verbaal over "discriminatie op basis van seksuele geaardheid (homofobie)" opgesteld. In het rijke verenigingsnetwerk rond het Rainbow House van Brussel komen daarentegen wel heel wat getuigenissen binnen die tot nu toe niet geregistreerd werden.

BPV, via haar Observatorium, en equal.brussels zetten een project op om meldingen aan de medewerkers van het Rainbow House op een gestructureerde en anonieme manier te verzamelen. Daarvoor werden twee instrumenten ontwikkeld: een "fiche voor de melding van een incident van LGBTQI+-fobie" om op kwantitatieve en anonieme wijze gegevens in te zamelen over de feiten die zich in 2019 voordoen; en een "praktische fiche" om slachtoffers de weg te wijzen naar de bestaande hulpverlening.

De twee fiches kwamen tot stand in samenwerking met Unia, IGVM, de politiezone Brussel-Elsene, Visit.brussels en Brussel Plaatselijke Besturen.

Pilootfase

De pilootfase van het project gaat morgen van start. Op het einde van het jaar zal een eerste analyse gemaakt worden van de verzamelde gegevens.

"Brussel moet een warme herberg zijn voor iedereen, gelijk wie je graag ziet of welke genderidentiteit je beleeft. Ik ben erg blij dat BPV extra inspanningen gaat doen om onrustwekkende zaken als gaybashing en straatintimidatie tegen te gaan", verklaart staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V).

"Dankzij het unieke project van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid en equal.brussels zullen de verzamelde gegevens ons belangrijke inzichten opleveren voor ons beleid. Ons gewest moet een veilige regio zijn, voor iedereen" vult minister-president Rudi Vervoort (PS) aan.

Meest gelezen