Videospeler inladen...

Vlaamse regering krijgt "betonstop" deze legislatuur niet meer goedgekeurd

De zogenoemde betonstop - een van de grote beleidspunten van de Vlaamse regering - zal tijdens deze legislatuur niet meer goedgekeurd raken. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie van de Vlaamse regering. De regering wil rekening houden met juridische bezwaren van de Raad van State. Volgens bevoegd minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) zal de oorspronkelijke timing van de betonstop gerespecteerd worden. De oppositie schiet met scherp.

Over het principe van de "betonstop" raakte de Vlaamse regering het eind 2016 eens: vanaf 2040 mag er geen bijkomende ruimte meer bebouwd worden om zo de open ruimte te sparen. Maar de concrete uitwerking liet op zich wachten, bijvoorbeeld wat betreft de vergoeding voor eigenaars die hun grond in waarde zien dalen.

Nu blijkt dat de Vlaamse regering de betonstop niet meer voor de verkiezingen van 26 mei geregeld krijgt. Na advies van de Raad van State blijkt namelijk dat er een milieueffectenrapport nodig is voor het bosdecreet en het decreet over de woonreservegebieden. Beide dossiers zijn gekoppeld aan de betonstop. Het bosdecreet gaat over de bescherming van kwetsbare bossen. De woonreservegebieden zijn onbebouwde gebieden die in het kader van de betonstop niet meer als bouwgrond zullen worden ingekleurd. 

Maar daarvoor blijkt nu dus een milieueffectenrapport nodig, waardoor de nodige decreten niet meer op tijd naar het parlement kunnen om nog in deze legislatuur goedgekeurd te raken. De uitwerking van de betonstop wordt dus een zaak voor de volgende Vlaamse regering. De Raad van State is overigens bijzonder kritisch voor de regeling rond kwetsbare bossen. De tekst "volgt geen logische structuur en bevat overlappingen, lacunes en materiële vergissingen", staat te lezen in het advies dat persagentschap Belga kon inkijken. 

"We verliezen geen tijd"

Volgens Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) is het wel de bedoeling om de oorspronkelijke timing van de betonstop te respecteren. “Het is belangrijk dat die kentering in het beleid rond ruimtelijke ordening op een robuuste juridische basis stoelt. We zouden dat nu heel snel kunnen beslissen, achteraf volgen dan procedures, komt er een vernietiging en dan staan we met lege handen. We willen met het traject en de timing van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen verdergaan. We verliezen geen tijd en we zorgen ervoor dat het een sterke juridische basis heeft.” 

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) spreekt van een "teleurstelling". "Achteraf kan je zeggen dat het een en ander sneller had gekund, maar het is een heel complexe operatie waar je veel draagvlak voor nodig hebt. Maar het hele concept en de principes blijven overeind, en het wordt ook parlementsbreed gedragen."

Videospeler inladen...

Oppositie: "Vijf verloren jaren"

De oppositiepartijen reageren erg kritisch. "De betonstop is een cruciaal instrument om de strijd tegen klimaatverandering aan te pakken", zegt Vlaams Parlementslid Ingrid Pira (Groen). "Deze Vlaamse regering haalt geen enkele klimaatdoelstelling en is over de hele lijn gebuisd voor haar klimaat- en natuurbeleid. Vijf verloren jaren."

Volgens Groen heeft de Vlaamse regering het dossier "mismeesterd". "Minister-president Geert Bourgeois noemde de betonstop het belangrijkste element om de klimaatdoelstellingen te halen. Het enige waar dit toe leidde, is een betonversnelling: we verliezen vandaag 7,3 hectare open ruimte per dag, in 2013 was dat nog 6 hectare per dag."

Bruno Tobback (SP.A) neemt het woord "betonflop" in de mond. "Goed beleid zou geweest zijn om de teksten naar de Raad van State te sturen toen de regering dit 3 jaar geleden aankondigde. De toestand is alleen maar achteruit gegaan.  De enigen die beter zijn geworden van heel dit beleid van de regering-Bourgeois zijn grondspeculanten. Je kan me niet wijsmaken dat dit niet bewust is gebeurd. Dat men zo amateuristisch zou zijn in deze Vlaamse regering, dat durf zelfs ik niet geloven."

Videospeler inladen...

Bekijk hieronder het verslag van "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen