Eind 2020 een onbemande tractor in de fruitpluk in Haspengouw

Tegen eind volgend jaar moet door de fruitplantages in Haspengouw een prototype van een onbemande machine rijden die een aantal taken van arbeiders kan overnemen. Daarmee wil de sector inspelen op het tekort aan seizoensarbeiders.

De fruitsector heeft nog steeds veel seizoensarbeiders nodig, vooral voor de pluk maar ook voor het snoeien. Eerder haakten de Belgische arbeiders al af, maar nu wordt het ook alsmaar moeilijker om buitenlandse arbeidskrachten te vinden. Dikwijls gaan die in andere, beter betaalde sectoren aan de slag. En dus wordt gezocht naar alternatieven.

Haalbaarheid onderzoeken

Daarom is het project Autofruit gestart, een samenwerking tussen PC Fruit, Flanders Make, Octinion en BAB Bamps. Samen onderzoeken ze hoe een automatisch rijdend platform – noem het een onbemande traktor – alleen door de fruitplantages kan rijden en daarbij fruit kan plukken, bomen kan snoeien, onkruid wieden, bemesten, … Tegen eind 2020 hopen ze een prototype klaar te hebben, uit verdere testen moet dan blijken waartoe zo’n voertuig in staat is en of het betaalbaar is.

Meest gelezen