Belga

Europees onderzoeksproject wil steden virtueel toegankelijk maken door de eeuwen heen

De universiteiten van Antwerpen en Gent en andere instanties zoals de stad Antwerpen, tal van Antwerpse musea, de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksarchief werken mee aan een groot Europees onderzoeksproject rond het digitaal in kaart en in beeld brengen van cultureel erfgoed en stadsgeschiedenis. "Time Machine" wil onder meer een stad in 4D reconstrueren, zodat u er als bezoeker als het ware door de eeuwen heen kan wandelen in een soort historische Google Street View.

"Time Machine" is een van zes innovatieve onderzoeksprojecten die een miljoen euro krijgen van de Europese Commissie om verder tot ontwikkeling te komen, en het enige binnen de humane wetenschappen. Elk van de partners krijgt een specifieke rol in het verhaal. Die van de Universiteit Antwerpen is bijvoorbeeld om kaart- en taaltechnologie samen te brengen.

"We gaan alle mogelijke historische bronnen, van oude kaarten over handschriften, archieven en beeldmateriaal, aan elkaar koppelen op basis van locatie", zegt Ilja Van Damme van het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de UAntwerpen.

"Zo zullen we letterlijk een stad in 4D kunnen construeren. Een dergelijke interface maakt het mogelijk om bijvoorbeeld voor een bepaald pand in de Antwerpse binnenstad uit te vissen wie er doorheen de eeuwen allemaal gewoond heeft, welke functie het gebouw had, en via plannen en bronnen die inzage geven in het interieur kunnen we zelfs een virtuele reconstructie van zo'n huis betreden en rondkijken wat voor spullen mensen hadden in de eeuw van Rubens."

Op termijn zou er een Time Machine-netwerk moeten komen met tal van kleine en grote Europese steden waarop de technologie wordt toegepast. Het project zal ook toepassingen krijgen in het onderwijs, bijvoorbeeld door historische gebeurtenissen bevattelijk te maken door ze in virtual reality weer te geven.

Meest gelezen