Nicolas Maeterlinck

Veli Yüksel van CD&V naar Open VLD: wie heeft hier wat bij te winnen of te verliezen?

Oost-Vlaams CD&V-Kamerlid en oud-VRT-journalist Veli Yüksel wordt Open VLD’er. Hij ruilt zijn al beloofde vierde plaats op de CD&V-Kamerlijst in voor de vierde plaats op de lijst van Open VLD. De sociaal-economisch liberaal gezinde Yüksel botste geregeld met de sterke arbeidersvleugel binnen CD&V. Bovendien zat Yüksel in Gent op ramkoers met CD&V-schepen Mieke Van Hecke. Het in de Kamer vrij onopvallende parlementslid Yüksel brengt alvast een pak Turkse stemmen mee naar de liberalen. 

Yüksel zocht zelf contact op met Oost-Vlaams kopstuk Alexander De Croo. Hij had naar eigen zeggen frustraties opgelopen, omdat zijn antikrakers­wetsvoorstel als te repressief beschouwd werd door zijn eigen partij CD&V, terwijl hij wel volop gehoor vond bij zijn Open VLD-collega Egbert Lachaert. Yüksel behoorde duidelijk niet tot de Beweging.net-strekking van CD&V. Hij profileerde zich veel meer als de vertegenwoordiger van de Turkse kleine kruidenier, van de ondernemende Turk, zeg maar. 

Veli zal zijn zetel zelf meebrengen

Een bron bij Open VLD

Open VLD rook meteen zijn kans want Yüksel zit op een pak voorkeurstemmen. Zo’n 17.000 bij de vorige Kamerverkiezingen, evenveel als zijn liberale collega Lachaert. Een Open VLD’er zei me: “Veli zal zijn zetel zelf meebrengen.” De Oost-Vlaamse liberalen hopen nu met Yüksel zelfs vijf zetels binnen te halen in plaats van vier nu. Ze wijzen erop dat Yüksel niet alleen in Gent Turkse stemmen binnenhaalt, maar ook in de streek van Lokeren en Zele, waar heel wat Turken indertijd zijn aangetrokken door de textielindustrie.

Voor de liberalen is heel de operatie dan ook een win-winsituatie. Een Open VLD-kopstuk zei me: “Het is zeer moeilijk om als politicus van Vlaamse origine binnen te geraken in de Turkse gemeenschap. Veli geniet daar als zittend parlementslid veel aanzien. Hij is ook de enige belangrijke Turkse politicus in Oost-Vlaanderen die opnieuw opkomt voor de Kamer. SP.A’ster Fatma Pehlivan is fin de carrière. Ook de voormalige Gentse socialistische schepen Resul Tapmaz houdt ermee op en zal dus ook niet meer op een nationale lijst opduiken.”

In de zak van Bracke?

Er is ook te horen dat Yüksels Turkse kiezers in Gent vinden dat CD&V hem niet respectvol heeft behandeld. Dat de 71-jarige oudgediende Mieke Van Hecke lijsttrekker werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in Gent werd door hen als een motie van wantrouwen beschouwd. Zelfs toen “grote belofte” Sarah Claerhout er plots de brui aan gaf, mocht hij toch niet bovenaan de lijst staan. Yüksel was er wel zes jaar eerder als lijsttrekker niet in geslaagd CD&V in de meerderheid te loodsen. Maar bij CD&V speelde er ook een links-rechts-tegenstelling.

Er is te horen dat Yüksel als oppositieleider in de Gentse gemeenteraad zich te dicht aanschurkte tegen N-VA-kopstuk Siegfried Bracke. Smalend werd zelfs gezegd dat hij “in de zak van Bracke zat” of dat hij wel “de echokamer van Bracke leek”. De “linkse” Mieke Van Hecke werd dan maar aan het hoofd van de CD&V-lijst geplaatst. Het botste al tijdens de kiescampagne. Zo was Yüksel niet aanwezig tijdens de voorstelling van het Gentse CD&V-verkiezingsprogramma. Daardoor stond Yüksel niet eens op de groepsfoto. Het was dus al koude oorlog tijdens de kiescampagne. Daarna zat Yüksel ook niet in het onderhandelingsteam voor de coalitievorming in Gent.

Zware chantage?

Na de verkiezingen is Yüksel ook duidelijk gemaakt dat hij Mieke Van Hecke niet zal kunnen opvolgen als ze er na drie jaar als schepen mee zou ophouden. Yüksel heeft daar zeer kwaad op gereageerd, is te horen. Het woordje “zware chantage” valt zelfs, omdat hij er daarom mee dreigde de voordrachtsakte voor de schepenpost van Van Hecke niet te ondertekenen.

Het is duidelijk dat de “linkse” Van Hecke en de “rechtse” Yüksel niet de beste vrienden zijn. Uiteindelijk kreeg Yüksel een troostprijs. Hij mocht fractieleider worden in de Gentse gemeenteraad en kreeg een paar bestuursmandaten zoals in de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent die met verkrotte woningen net voor de gemeenteraadsverkiezingen in het nieuws kwam. 

Yüksel is niet welkom in de Open VLD-fractie in de gemeenteraad

Een bron bij Open VLD-Gent

In zijn toespraak als nieuw CD&V-fractieleider in de Gentse gemeenteraad gaf Yüksel al meteen een sneer naar de groene eerste schepen Filip Watteeuw. Hij kaartte de moeilijkheden met de Gentse mobiliteit aan en klaagde over een gebrek aan inspraak bij het mobiliteitsbeleid. Yüksel is dan ook niet graag gezien bij de Gentse meerderheidscoalitie. Hij lijkt zich te blijven verzetten tegen het paars-groene model. Een Gentse Open VLD-bron zei me: “Hij past niet in de sfeer van de Gentse meerderheidscoalitie. Hij is ook niet welkom in de Open VLD-fractie in de gemeenteraad.” De Gentse liberale burgemeester Mathias De Clercq reageerde dan ook zeer afgemeten op de komst van Yüksel naar Open VLD: “Dit gaat om een transfer op nationaal vlak en heeft geen impact op het Gentse stadsbestuur. Bovendien zou Yüksel zijn gemeenteraadszetel beter teruggeven aan CD&V.”

Yüksel blijft zeker tot de parlementsverkiezingen als onafhankelijke in de Gentse gemeenteraad zetelen. Hij wijst erop dat hij zijn kiezers niet wil teleurstellen door vaandelvlucht te plegen. Toch dreigt na de verkiezingen een absurde situatie in de Gentse gemeenteraad als Yüksel daar als onafhankelijke blijft zitten, terwijl hij een lidkaart van Open VLD heeft en misschien ook liberaal parlementslid is. Het blijft een ongemakkelijke situatie en we mogen ervan uitgaan dat Yüksels politieke carrière in Gent voorbij is. Hij geeft zelf toe dat hij zich nu helemaal wil concentreren op zijn parlementaire werk.

De Clercqs partij neemt gemeenteraadslid af van "hartsvriendin" Van Hecke

Een Gents gemeenteraadslid vertelde me dat de transfergesprekken een hele tijd hebben geduurd, omdat eerst de Gentse Open VLD-afdeling gemasseerd moest worden. De overstap brengt de liberale burgemeester De Clercq in een lastig parket. Uiteindelijk heeft zijn partij een van de schaarse CD&V-gemeenteraadsleden afgenomen van zijn “hartsvriendin” Mieke Van Hecke, die hem extra gewicht gegeven had om de burgemeesterssjerp te kunnen opeisen. Van Hecke steunt nu als schepen op een piepkleine fractie van drie CD&V-gemeenteraadsleden. Dit zal zeker haar soortelijk gewicht niet doen stijgen, want uiteindelijk is CD&V niet nodig voor een Gentse meerderheid. 

Meest gelezen