Kunstenaar Wim Delvoye krijgt zware boete voor bouwovertredingen

Kunstenaar Wim Delvoye heeft in het Gentse hof van beroep een boete van 104.500 euro gekregen voor een reeks bouw- en milieuovertredingen op zijn kasteeldomein in Melle. In eerste aanleg kreeg hij nog de vrijspraak. Hijzelf ontkende alles en sprak over opgezet spel.

Wim Delvoye wilde het kasteeldomein De Bueren in Melle in zijn originele staat herstellen en uitbouwen tot een sculpturenpark. Hij kreeg echter problemen omdat vergunningen niet in orde bleken.

Delvoye en zijn vennootschap werden ervan beschuldigd dat ze tussen 2008 en 2011 onder meer een betonplateau naast het kasteel lieten gieten, een nieuwe weg aanlegden en bomen zonder vergunning hebben geveld.

Ook de walgracht werd uitgegraven en verbreed over een lengte van 370 meter. Delvoye werd door de rechtbank van eerste aanleg vrijgesproken, maar het parket en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gingen in beroep.

Het hof oordeelde dat de feiten bewezen zijn en vermeldde dat Delvoye zich zeer brutaal opstelde tegenover de bevoegde instanties.  Hij moet de herstellingen zelf doen en er is een dwangsom van 150 euro per dag.

De kunstenaar reageert erg verontwaardigd: "De drie rechters in eerste aanleg hebben hun werk heel grondig gedaan. Ze zijn ter plaatse gaan kijken, ze hebben ook naar mij geluisterd. Nu, in beroep, is dat niet gebeurd.  Die mensen vonden het niet nodig om te gaan kijken, en hebben geen tijd genomen om naar mij te luisteren. Ze hebben gewoon geschreven dat ze niet partijdig zijn en dat er geen tunnelvisie was."

Delvoye verdedigt zijn werk: "Ik wilde alleen maar de natuur en het monument beschermen. Daarom heb ik het eerdere gepruts proberen te herstellen. Ik heb alles gedaan met kennis van zaken. Moet ik nu de herstellingen gaan herstellen? Ik ga nu naar het Hof van Cassatie en als het nodig is naar het Europees Hof."

Meest gelezen