Schelvis in de Noordzee is een van de "verliezers" van de opwarming van de oceanen.
NEFSC/NOAA

Nu al minder visvangst door opwarming van de aarde

De klimaatverandering eist nu al haar tol van veel van de visserijen wereldwijd, en overbevissing heeft het probleem nog vergroot, zo blijkt uit een internationale studie. De maximale duurzame vangsten zijn gemiddeld met 4,1 procent gedaald tussen 1930 en 2010 voor veel soorten vis en weekdieren. In vijf regio's van de wereld, waaronder het oosten van de Chinese Zee en de Noordzee, beloopt de geschatte achteruitgang van de vangsten zelfs 15 tot 35 procent.   

"We raden aan om overbevissing aan te pakken, de visserij opnieuw op te bouwen en de klimaatverandering in te calculeren in het beheer van de visbestanden", zei Chris Free, die tijdens zijn doctoraat aan de Rutgers University de leiding had over het onderzoek. "Beleidsmakers kunnen zich voorbereiden op de regionale verschillen in visvangst door handelsakkoorden en partnerschappen af te sluiten."

Belangrijke voedselbron

Vis is steeds belangrijker geworden als voedselbron voor de groeiende wereldbevolking, met name in kustgebieden en ontwikkelingslanden, waar vis zelfs goed is voor tot de helft van de dierlijke eiwitconsumptie. Wereldwijd werken ook meer dan 56 miljoen mensen in de sector. 

Maar de opwarming van de oceanen heeft dus nu al geleid tot een daling van de maximale duurzame vangsten. “We waren bijzonder verrast dat visbestanden over de hele wereld al het effect van het warmere zeewater ondervinden”, zei Malin Pinsky, hoogleraar aan de Rutgers University en medeauteur van de studie. “Dit zijn geen hypothetische veranderingen in de toekomst.”

"Iets wat volgens mij uniek is aan deze studie, is dat we de effecten die reeds een invloed hebben gehad op de vangsten, in cijfers hebben uitgedrukt, in plaats van de toekomst te voorspellen, iets wat veel onzekerder is", zo vulde mede-auteur Kiva Oken aan. Oken was een post-doctoraal onderzoek aan de Rytgers University tijdens het onderzoek.  

Winnaars en verliezers van de opwarming van de wereldzeeën: de duurzame vangsten van zwarte zeebaars in de VS zijn met 6 procent toegenomen, de duurzame vangsten van de Atlantische kabeljauw uit de Ierse Zee zijn daarentegen met 34 procent gedaald.
Chris Free

Veel verliezers, weinig winnaars

De wetenschappers van de Rutgers Universiteit en de Amerikaanse overheidsdienst National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bestudeerden de impact van het warmere zeewater op 235 populaties van 124 soorten, in 38 ecosystemen over de hele wereld. Ze bestudeerden naast vissen ook schaaldieren als garnalen, en weekdieren als mantelschelpen, waartoe de Sint-Jakobsschelpen behoren. 

Daarvoor combineerden ze gegevens over de populaties van verschillende soorten met temperatuurkaarten om de impact op de oogsten in te schatten. De onderzochte soorten en populaties zijn samen goed voor ongeveer een derde van de totale visvangst in de wereld, en in de opwarmende oceanen waren er meer verliezers, soorten die het minder goed deden, dan winnaars, soorten die het beter deden.

De grootste verliezen werden opgetekend in de Japanse Zee, de Kuroshio-stroom, de Noordzee, de Iberische kustwateren en de Keltische Zee-Golf van Biskaje. Andere gebieden, zoals de wateren aan Labrador-Newfoundland, het continentaal plat aan het noordoosten van de VS, de Baltische Zee en de Indische Oceaan zagen een toename.

Uit de studie blijkt dus dat de effecten van dat warmere zeewater negatief zijn voor veel soorten, maar ook dat sommige vissoorten er baat bij hadden. 

"Toch kunnen de visbestanden maar een beperkte opwarming tolereren”, zei medeauteur Olaf Jensen, hoogleraar aan de Rutgers University. "Veel van de soorten die tot nog toe profiteerden, zullen beginnen achteruitgaan naarmate de temperatuur verder stijgt", zo zei hij in een persmededeling van Rutgers.

De zwarte zeebaars, een van de "winnaars" van de opwarming van de oceanen.
Orion Weldon

Overbevissing en tropische wateren

Overbevissing raakt de visbestanden in warmere wateren dubbel. Het maakt ze niet alleen kwetsbaarder voor de hogere watertemperatuur, maar hindert ook de inspanningen om de visbestanden te doen herstellen, zo zegt de studie.

Een belangrijke volgende stap is het onderzoeken van de impact van de opwarming van de oceanen op de tropische gebieden, waarover er niet veel gegevens voorhanden zijn, zei Free. Die gebieden zijn in grote mate afhankelijk van kustvisserij als voedselbron en voor het levensonderhoud van veel inwoners. 

Een andere belangrijke stap is meer te weten komen over andere potentiële invloeden op de zeevisserij. Naast de temperatuur kunnen ook het zuurstofgehalte, de zuurtegraad en de productiviteit van de oceanen de visserij beïnvloeden, en dat moet ook onderzocht worden. 

De studie van de Rutgers University in New Jersey en NOAA is gepubliceerd in Science.

Zwarte zeebaarzen in het Gray's Reef National Marine Sanctuary in de VS-staat Georgia.
NOAA

Meest gelezen