Videospeler inladen...

"Interessant idee, maar ook andere opties bekijken": CD&V en Open VLD staan open voor klimaatintendant

Meerderheidspartijen CD&V en Open VLD staan open voor het idee van een klimaatintendant binnen de Vlaamse regering om de uitdagingen concreet aan te pakken. Maar of die er dan ook effectief komt - en al zeker voor de verkiezingen - is nog onduidelijk. De N-VA wil bekijken of een intendant kan helpen bij de uitwerking van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030.

Het was Manu Claeys van stRaten-generaal die gisteren het voorstel van een "klimaatintendant" lanceerde in "Nachtwacht" op Canvas. In Antwerpen heeft het gewerkt: een intendant kon er het dossier van de Oosterweelverbinding vlot trekken.

De huidige Vlaamse regering zou volgens Claeys de vacature nog kunnen uitschrijven, en de intendant zou dan in september aan de slag kunnen gaan in concrete deelgebieden zoals energie, waterhuishouding, enzovoort.

CD&V: "Bekijken wat meest efficiënte manier is"

Vlaams minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V) wijst het idee niet meteen af. "Ik geloof in het samenbrengen van kennis uit verschillende hoeken. Elk idee daarrond wil ik zeker onderzoeken", zegt hij aan VRT NWS. Maar of het dan per se een intendant moet zijn, is niet duidelijk. "Er zijn ook andere pistes mogelijk, zoals een klankbordgroep die de klimaatmaatregelen ook kan opvolgen."

De minister heeft de afgelopen dagen al samengezeten met verschillende experts en zal dat ook de komende dagen doen. "Ik wil dan bekijken wat het meest efficiënte middel is om mee aan de slag te gaan. Dat zou ik voor de verkiezingen nog willen doen. We hebben niet veel tijd, ik wil er vaart in brengen."

Vlaams Parlementslid Tinne Rombouts (CD&V) is ook voorzichtig. "Elk voorstel dat ons kan helpen, is belangrijk om te onderzoeken", zegt ze in "De zevende dag". "Maar we moeten ook opletten dat we geen tijd verliezen. Er ligt een klimaatplan op tafel, het gaat nu om politieke keuzes maken. Al moeten we zeker het debat blijven voeren."

Bekijk hier de reactie van Tinne Rombouts in "De zevende dag":

Videospeler inladen...

Open VLD: "We staan hier zeker voor open"

"Een intendant kan heel nuttig zijn om alle verschillende spelers op één lijn te krijgen, zegt Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten in "De zevende dag". "Het is belangrijk om iedereen mee te krijgen in dit verhaal. We moeten burgers, bedrijven, overheden, universiteiten, experten en financiers rond één tafel brengen, en best wel concreet werken. We staan hier zeker voor open."

Over de precieze timing wil Rutten zich nog niet uitspreken. Het kan eventueel voor de verkiezingen, als daar een politiek draagvlak voor is. "Als alle politieke partijen het erover eens zijn, dan kan het nu, maar realistisch gezien zal het deel uitmaken van de campagne en van regeringsonderhandelingen."

Bekijk hier het gesprek met Gwendolyn Rutten in "De zevende dag":

Videospeler inladen...

SP.A: "Regering moet knopen doorhakken"

"De vraag is vooral: wat doe je met die intendant", zegt parlementslid Bruno Tobback van oppositiepartij SP.A. "Ik ben voor alles wat de zaak vooruit kan brengen, maar ik ben minder optimistisch. We hebben een consensus over wat we willen bereiken. Wat we nodig hebben is een regering die knopen doorhakt."

Bekijk hier de reactie van Bruno Tobback in "De zevende dag":

Videospeler inladen...

Bourgeois wil intendant overwegen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil bekijken of een klimaatintendant kan helpen bij bijkomende inspanningen voor het klimaat. Hij wijst er tegelijk op dat de Vlaamse regering deze regeerperiode al heel wat maatregelen heeft genomen in de strijd tegen klimaatverandering.

 "In 2018 hebben we ambitieuze maatregelen beslist in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2030. Dat plan bevat zeer ambitieuze doelstellingen alsook concrete maatregelen, zowel voor de transportsector, voor gebouwen, industrie, landbouw en afval", zegt Bourgeois.  

 Hij wijst er nog op dat hij in het parlement heeft toegezegd dat hij open staat voor bijkomende concrete voorstellen, mits goede onderbouwing van de kostprijs ervan. "We willen daarover praten met alle actiegroepen en betrokken sectoren, zoals we dat overigens ook de voorbije jaren gedaan hebben. Of een intendant daarbij kan helpen, kan zeker bekeken worden", besluit hij.

Bekijk hier het verslag uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen