Wie zijn de getuigen van Jehova?

In ons land gingen vorig jaar meer dan 25.000 getuigen van Jehova van deur tot deur om hun boodschap te verkondigen. Dat zegt de organisatie toch op de eigen website. Ons land is maar een van de 240 landen waar de getuigen naar eigen zeggen actief zijn. Wereldwijd zijn de getuigen volgens de laatste cijfers met 8,6 miljoen, en hun aantal groeit. Vorig jaar zijn er meer dan 280.000 nieuwe getuigen gedoopt, van wie 425 in ons land.

Iedereen kent wel het beeld van twee mensen die van deur tot deur wandelen om te spreken over de Bijbel. Vaak wordt niet open gedaan of gaat de deur onmiddellijk weer dicht. Het lijkt een ontmoedigende bezigheid maar toch hebben de getuigen van Jehova veel leden, zowel in ons land als in de rest van de wereld. Getuigen doen naar eigen zeggen hun best om "te leven volgens het christelijk geloof dat Jezus onderwees en dat Zijn apostelen beoefenden".

Hoe het allemaal begon

De organisatie ontstond rond 1870 in de Verenigde Staten. Een groepje Bijbelstudenten kwam regelmatig samen om de handelingen van de kerk te vergelijken met wat er echt in de Bijbel staat. Wat ze leerden, publiceerden ze op verschillende plekken, onder andere in het blad The Watchtower. Een van die studenten was Charles Taze Russell, hij was volgens de website van de getuigen de eerste redacteur van The Watchtower. In 1881 werd 'the Watch Tower Bible and Tract Society' opgericht. Het ledenblad bestaat vandaag nog steeds en is bij ons bekend als 'De Wachttoren'.

Wij zouden Russell beschouwen als de oprichter van de getuigen, maar de getuigen zelf doen dat volgens hun eigen website niet. Zij beschouwen Jezus als stichter van de organisatie omdat hij het christendom heeft gesticht. Bovendien beschouwen ze zichzelf als enigen die uitverkoren zijn om de ware Bijbelkennis te verspreiden.

De getuigen van Jehova verwachten dat God elk moment de macht van de duivel over de aarde zal overnemen tijdens de slag van Armageddon

De getuigen bestuderen de Bijbel en richten zich in hun gebeden door bemiddeling van Jezus tot God. Opvallend is dat ze geloven dat het einde der tijden nabij is. Het koninkrijk van God is sinds 1914 onzichtbaar aan het regeren in de hemel onder leiding van Jezus Christus. Ze verwachten dat hij elk moment de macht van de duivel over de aarde zal overnemen tijdens de slag van Armageddon. Een leven na de dood bestaat volgens hen niet, een hel ook niet.

Wel zal er een wederopstanding op aarde komen voor wie gestorven is. Slechts 144.000 getrouwen gaan naar de hemel, de rest zal eeuwig leven in een paradijs op aarde zolang ze getrouw blijven. Wie geen Jehova’s getuige is en dus sterft tijdens Armageddon zal niet terugkeren na zijn dood en is voor altijd verloren. (lees door onder de foto)

Het gezin en het huwelijk zijn erg belangrijk voor de getuigen. Het gaat dan om een heilige verbintenis tussen één man en één vrouw. De enige geldige reden voor een echtscheiding is overspel.  Feestdagen en verjaardagen mogen niet gevierd worden omdat die een heidense oorsprong hebben. Getuigen wijzen ook bloedtransfusies af omdat de Bijbel hen verbiedt om bloed tot zich te nemen.

De leden

Een belangrijke opdracht van de getuigen is mensen overtuigen van het woord van God. Ze beschouwen mensen als onwetend en willen hen informeren over wat zij beschouwen als 'de waarheid'. Ze doen dat door mensen aan te spreken in het dagelijks leven, door aan stations of op markten te staan, en natuurlijk door van deur tot deur te gaan. Iedere maand moeten ze aan hun ouderling melden hoeveel uren ze hun geloof verkondigd hebben.

Omdat het verkondigen van de Bijbel zo belangrijk is, worden getuigen aangemoedigd om daar zo veel mogelijk tijd voor vrij te maken. We hoorden van verschillende ex-getuigen dat ze werden aangemoedigd om niet verder te studeren en tevreden te zijn met een eenvoudig leven. Zo kan er geleefd worden van het loon van een deeltijdse job en blijft er meer tijd over om van deur tot deur te gaan en om aan Bijbelstudie te doen.

De leden worden aangemoedigd om niet verder te studeren en tevreden te zijn met een eenvoudig leven

De organisatie

De getuigen zijn georganiseerd in zogenoemde gemeenten, in ons land zijn dat er zo'n 340. Ze bestaan elk uit zo'n 100 leden. Aan het hoofd van een gemeente staan 'geestelijk rijpe mannen', ook wel ouderlingen genoemd. 20 gemeenten samen vormen een kring. Het bestuur op landelijk niveau heet Bethel. Helemaal bovenaan staat het Besturende Lichaam dat zich in de Verenigde Staten bevindt en onder andere de Bijbelse leiding heeft over de organisatie.

De ouderlingen in de gemeenten worden niet vergoed, net zoals de predikers. De organisatie draait voornamelijk op anonieme donaties van de leden. Die dienen volgens hun website zowel om de plaatselijke onkosten te dekken (zoals het onderhoud van de vergaderplaatsen) als om geloofsgenoten die te maken hebben met natuurrampen hulp te bieden. In elke gemeente wordt regelmatig een financieel verslag gemaakt. In België ontving de hoofdzetel in Kraainem het laatst afgesloten boekjaar voor meer dan 7,6 miljoen euro aan schenkingen.

Wie bewust de regels overtreedt en geen berouw toont kan worden uitgesloten

De getuigen hebben ook een eigen rechtssysteem. Wie bewust de regels overtreedt en geen berouw toont kan worden uitgesloten. Dat is dan zeer letterlijk: niemand mag nog contact hebben met de uitgeslotene, zelfs een begroeting mag niet meer.

Is het een sekte?

De getuigen verklaren zelf dat ze geen sekte zijn. De organisatie geeft op de website ook tips aan de leden om zich te verdedigen tegen dergelijke beschuldigingen: "Zo heeft ons evangelisatiewerk veel mensen geholpen om los te komen van bijvoorbeeld een drugs- of alcoholverslaving. Bovendien geven we duizenden mensen over de hele wereld lees- en schrijflessen. En we zijn actief betrokken bij hulpacties na rampen."

Eén zendt "Pano" vanavond om 21.25 uur uit. Nood aan een gesprek? Dan kan u terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106.

Meest gelezen