Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

België wil "rechtvaardige" belasting voor luchtvaartsector

Op een vergadering van de Europese ministers van leefmilieu heeft de Belgische delegatie gepleit voor de invoering van "rechtvaardige" belastingen voor de luchtvaartsector om de klimaatdoelstellingen te halen. Hoe hoog die belasting zou moeten worden, is nog niet duidelijk. Een aantal andere lidstaten reageerde alvast positief.

De voorbije weken klinkt de roep voor de invoering van een vliegbelasting steeds luider en luider. Hoe die belasting er concreet zou moeten uitzien is nog niet helemaal duidelijk. Het zou dan kunnen gaan om een belasting op kerosine, een heffing op de tickets zelf of nog een andere vorm van taxatie.

België legde vandaag onder leiding van Waals minister van Energie en luchthavens Jean-Luc Crucke (MR) een vliegbelasting op de Europese tafel: "De uitstoot van de luchtvaart blijft stijgen, de voorbije drie jaar zelfs met 21 procent er zijn dus extra maatregelen nodig om de groei van de luchtvaart te compenseren. Een rechtvaardige en juiste belasting is dus nodig om te voorkomen dat andere sectoren extra moeten compenseren voor de luchtvaart."

Kerosinebelasting

De luchtvaart is historisch vrijgesteld van het betalen van belastingen op kerosine. Die beslissing werd in december 1944 genomen door ICAO, de internationale burgerluchtvaartorganisatie van de VN. De luchtvaart moest na de Tweede Wereldoorlog vredevol contact tussen mensen en culturen mogelijk maken en dat moest zonder fiscale belemmeringen kunnen.

Op dit moment zijn 191 landen lid van ICAO en de regel bestaat nog altijd. Het zal een uitdaging worden om mondiaal een belasting op kerosine in te voeren, mede door de logge werking van een organisatie als ICAO.

De Europese landen kunnen tot op een bepaald niveau zichzelf wel reguleren. En dat is waar België op dit moment voor pleit, zo liet Waals minister van Energie en Luchthavens Crucke deze middag verstaan:

"Er bestaat geen belasting op kerosine op dit moment, de andere transportmodi die beter zijn voor het klimaat worden zwaarder belast dan het vliegverkeer. Waardoor de trein nemen veel duurder is dan het vliegtuig. Wanneer we willen, dan kunnen we. Een Europees gecoördineerd systeem waarbij de vervuiler betaalt, zou de luchtvaartmaatschappijen en de constructeurs er toe kunnen aanzetten om te investeren in oplossingen om naar een klimaatneutrale luchtvaart te evolueren."

De luchtvaart moet evolueren naar een klimaatneutrale toekomst.

Jean-Luc Crucke, Waals minister van Energie en Luchthavens (MR)

Steun voor Belgisch idee

Europees commissaris voor milieu Karmenu Vella verwelkomde het Belgische initiatief: "Sinds 1990 is de uitstoot van de luchtvaart bijna verdubbeld, dat wil zeggen dat de bijdrage van de sector om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen fundamenteel zal moeten zijn. De negatieve impact van vliegen wordt op dit moment niet verrekend in de kostprijs van een ticket. Er zijn verschillende mogelijkheden en scenario's om dit aan te pakken. En dat staat zeker op het programma van de volgende Europese Commissie."

Ook Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Zweden steunen het Belgische idee.

"We hebben maar één planeet, we moeten de sociale kosten én de milieukosten meenemen in de berekening, wij hebben ook een voorkeur voor een benadering op het niveau van Europa, anders krijgen we een versnippering van de Europese markt" stelde Stientje Van Veldhoven, Nederlands Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij de Luxemburgers klonk het dan weer zo: "Wij hebben allemaal Parijs ondertekend en geratificeerd, we moeten dus heel dringend werk maken van extra maatregelen om de stijgende emissies van de luchtvaart tegen te gaan. We moeten alle opties bekijken en alle economische gevolgen en voor - en nadelen bekijken. Ik ben erg blij dat we deze discussies kunnen voeren."

We zijn blij dat België dit punt op de agenda zet, we hebben maar één planeet, we moeten dus meer doen.

Stientje van Veldhoven, Nederlands Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat

Tegenstanders kwamen niet aan het woord tijdens de vergadering, maar het is een publiek geheim dat niet elke Europese lidstaat staat te springen voor een belasting op de luchtvaart. Vooral in Oost-Europa is luchtvaart booming business geworden de voorbije jaren. Met luchtvaartmaatschappijen als Wizzair die gulzig zijn en groei hoog in het vaandel dragen, zal eensgezindheid op het Europese toneel niet evident zijn.

En volgens experten is dat wel broodnodig, anders dreigt een verdeeld Europa waarbij verschillende soorten nationale luchtvaartbelastingen de concurrentie tussen de lidstaten alleen maar verscherpt zonder een afdoende antwoord te geven op de klimaatuitdaging.

De komende weken en maanden wordt verder onderzocht of er een draagvlak is voor een luchtvaartbelasting en zo ja in welke vorm die dan zou moeten worden ingevoerd.

Meest gelezen