"De inspecteur" zocht het uit: Mag je studienotities kopen of verkopen?

Er is een bloeiende handel in notities op de campussen van de universiteiten en hogescholen. Studenten die weinig naar de les gaan, kopen maar al te graag de aantekeningen over van hun ijverige medestudenten. En die spelen dat spel vaak mee. Want wie oplet in de les, kan een mooie cent bijverdienen. Maar mag dat wel? "De inspecteur" zocht het uit. 

Studiemateriaal is auteursrechtelijk beschermd

Peter De Meyer van de Universiteit Antwerpen schrikt er niet van dat studenten hun notities doorverkopen. Maar hij waarschuwt ook meteen dat het niet mag. "Op studiemateriaal staan auteursrechten. Net zoals dat het geval is bij het werk van schrijvers of journalisten. Soms staan er ook wetenschappelijke resultaten in de cursus die nog niet zijn gepubliceerd."

Het is dus niet omdat jij de notities maakt dat jij eigenaar bent van dat materiaal. Als student ben jij niets meer dan een kopiist van datgene dat de lector heeft verteld. Om die reden is niet alleen de verkoop verboden maar ook het gratis uitdelen.

Notities doorverkopen is in principe strafbaar. En volgens het tuchtreglement kan er in dat geval ook een procedure worden opgestart. In de praktijk gebeurt het niet vaak dat er zo’n procedure komt. Het zijn vooral enkele studieplatformen die notities verkopen. Als de universiteit erachter komt, neemt ze contact op met de vraag om het weg te halen.

Zieke studenten zijn een uitzondering

Universiteiten benadrukken dat notities verkopen niet mag. Maar ze willen er zeker geen heksenjacht van maken, eerder een sensibiliseringscampagne.

Stel dat je als student afwezig bent, dan mag je uiteraard notities vragen aan een medestudent. 

Moet ik mijn notities en schoolboeken bijhouden?

Volgens het Agentschap voor Onderwijsdiensten moet je niets bijhouden. Niet in de basisschool en ook niet in het secundair en het hoger onderwijs.

  • Basisscholen houden zelf de klasagenda bij voor het geval dat er inspectie komt.
  • In het secundair onderwijs vraagt de school aan drie leerlingen om de schriften en werkstukken tot het einde van het volgende schooljaar bij te houden. Die schriften kunnen op school blijven of worden thuis bijgehouden.
  • Wat je best wel bewaart zijn de rapporten, het getuigschrift van het lager onderwijs, de diploma’s en eventuele andere getuigschriften. Ze zijn het bewijs dat je die studie hebt afgerond en werkgevers kunnen ernaar vragen als je gaat solliciteren.
  • In het hoger onderwijs of aan de universiteit moet je geen notities of handboeken bijhouden. Als je afstudeert, houd je uiteraard wel je diploma en/of getuigschrift bij. 

Meest gelezen