1.000 Ronsenaars vechten tegen windmolen

Energieleverancier EDF Luminus wil in Ronse een van de grootste windmolens van ons land bouwen. De molen zou energie kunnen leveren voor 3.000 gezinnen. Maar buurtbewoners dienen massaal bezwaar in tegen de plannen. Zij vrezen overlast.

De stad Ronse staat voor een moeilijke oefening. Ze moet de provincie Oost-Vlaanderen een advies geven over de bouw van een nieuwe windmolen, in Klein Frankrijk. Energieleverancier EDF Luminus wil daar graag een supermolen bouwen van 230 meter hoog. Maar buurtbewoners vrezen onder meer geluidsoverlast en landschapsvervuiling.

De stad kreeg tijdens het openbaar onderzoek 1.000 bezwaren binnen van burgers. Ronse begrijpt de gevoeligheden, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jan Foulon (CD&V): "De windmolen van meer dan 200 meter zou pal naast het Muziekbos komen, met de Muziekberg, die zelf amper 150 meter hoog is. Er zijn ook woonkernen erg dichtbij. De burgers en de bedrijven in de buurt hebben ook maar weinig inspraak gehad in dit project."

De stad Ronse schuift de hete aardappel nu door naar de provincie en vraagt duidelijkheid over de toekomstplannen wat energie betreft. Pas daarna kan Ronse beslissen. Want volgens Foulon is de provincie aan het nadenken over een nieuw energielandschap. "Pas als daar duidelijkheid over is, kunnen we een advies geven." Hoe dan ook, zelfs als de stad een positief of negatief advies geeft, komt het dossier toch opnieuw op het bord van de provincie terecht. Zij moet de bouw finaal goed- of afkeuren. 
 

Meest gelezen