Climeworks/Julia Dunlop

CO2 uit de lucht halen? Zo doen ze het al in Zwitserland

Er zijn wetenschappers en beleidsmakers die geloven dat we de klimaatopwarming nooit zullen stoppen door alleen maar minder CO2 uit te stoten. We zullen CO2 ook actief uit de lucht moeten halen, denken ze. Sommige bedrijfjes zijn daar al mee bezig. Climeworks uit Zwitserland bijvoorbeeld. 

Climeworks bestaat intussen al 10 jaar, en is het geesteskind van 2 ingenieurs die elkaar als student leerden kennen aan de universiteit. 5 jaar geleden onthulden ze het prototype van een toestel dat CO2 uit de lucht filtert. 2 jaar later mochten ze hun technologie voorstellen op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Marrakech in Marokko. Vandaag hebben ze verspreid over heel Europa 14 werkende installaties, waaronder een grote in IJsland, Italië en Zwitserland zelf.

Stofzuiger

Het toestel dat de ingenieurs van Climeworks ontwikkeld hebben, werkt als een stofzuiger die CO2 uit de lucht zuigt. (zie afbeelding hieronder)

De filter is behandeld met een chemische stof waaraan CO2 blijft vastkleven. Als de filter verzadigd is, wordt hij verhit en komt het CO2 weer los. Het wordt vervolgens opgevangen en opgeslagen. 

Ambitie

Eén toestel kan op jaarbasis 50 ton CO2 uit de lucht halen. De grootste installatie van Climeworks, in Hinwil in Zwitserland, bestaat uit 18 toestellen die samen 900 ton CO2 uit lucht halen. Dat is maar een fractie van de bijna 40 miljard ton die we jaarlijks in de atmosfeer pompen. Maar alle beetjes helpen, zo redeneren ze bij Climeworks. Aan ambities ontbreekt het hen trouwens niet. In 2025 hopen ze met hun technologie 1 procent van de wereldwijde uitstoot aan CO2 uit de lucht te kunnen filteren.

Duur maar rendabel

De technologie die Climeworks gebruikt om CO2 uit de lucht te filteren is op dit moment nog duur. Maar bij Climeworks rekenen ze erop dat de prijs zal dalen al naargelang de belangstelling voor de technologie zal toenemen. Woordvoerster Louise Charles vergelijkt de technologie graag met zonnepanelen en windmolens (zie videofragment hieronder). Die waren 30 jaar geleden ook duur. Maar vandaag is hun prijs veel lager omdat ze intussen op veel grotere schaal geproduceerd worden.  

Videospeler inladen...

Ondanks de nog hoge kostprijs zijn de installaties die Climeworks gebouwd heeft toch rendabel. Dat komt omdat het CO2 dat ze uit de lucht filteren verkocht wordt als grondstof. In Hinwil bijvoorbeeld gaat het CO2 naar een aanpalend tuinbouwbedrijf dat het gebruikt als meststof om tomaten te doen groeien. Ook een frisdrankproducent is afnemer. Die gebruikt het CO2 als gas om water en limonades te doen bruisen. 

Opgeslagen onder de grond

Het CO2 dat Climeworks uit de lucht haalt, gaat dus niet verloren maar krijgt een nuttige toepassing.

In IJsland gebeurt er iets anders met het CO2. Daar gaat het de grond in. Het wordt gemengd met water en vervolgens op een diepte van 700 meter in basaltlagen gepompt.

Het CO2 reageert er met het basalt en stolt tot een mineraal, waardoor het onmogelijk uit de bodem kan ontsnappen.   

Hernieuwbare energie

Om de toestellen te doen werken, is energie nodig. Climeworks probeert energie uit fossiele brandstoffen te vermijden omdat bij de verbranding ervan CO2 vrijkomt. De installatie in Italië werkt op zonne-energie. In IJsland wordt de energie geleverd door een geothermiecentrale, die energie opwekt met warmte uit de vulkanische ondergrond. In Hinwil in Zwitserland is de installatie aangesloten op een afvalverbrandingsoven, waar energie geproduceerd wordt met de warmte van het verbrandingsproces. (zie afbeelding hieronder)

Bij Climeworks zijn ze er zich van bewust dat hun technologie de klimaatopwarming niet zal tegenhouden. Daarvoor moeten we in de eerste plaats minder CO2 uitstoten. Maar toch denken ze dat direct air capture, zoals de technologie genoemd wordt, een toekomst heeft. Dat komt omdat ze eender waar gebruikt kan worden, zolang er maar een energiebron in de buurt is. Liefst een hernieuwbare.  

Meest gelezen