Limburgse burgemeesters verenigen zich in burgemeestersparlement

De 48 Limburgse burgemeesters verenigen zich in het burgemeestersparlement, een nieuw overlegorgaan. Door de afslanking van de raden van bestuur zijn niet alle gemeenten meer vertegenwoordigd bij de Limburgse intercommunales. In het burgemeestersparlement zullen afspraken gemaakt worden over het afval-, energie- en klimaatbeleid van die intercommunales.

De raden van bestuur van de Limburgse intercommunales zijn een pak kleiner geworden, waardoor niet alle gemeenten meer vertegenwoordigd zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over Limburg.net, dat instaat voor de afvalophaling in Limburg, maar ook over Fluvius Limburg en Nuhma. “Dat zorgde voor bezorgdheid”, zegt burgemeester Wim Dries van Genk. “Zeker bij de kleinere gemeenten.”

Macht blijft bij de gemeenten

De grote politieke partijen hebben beslist om verschillende keren per jaar samen te komen om de strategie van de intercommunales uit te tekenen. “Dat geeft alle gemeenten de kans om betrokken te blijven, want zij blijven de basis van de intercommunales”, zegt Dries. “Denk hierbij aan de investering rond hernieuwbare energie of meer led-verlichting als openbare verlichting in heel Limburg. Het parlement geeft dan adviezen, maar de eindbeslissing blijft bij de raden van bestuur.”

De Limburgse burgemeesters zullen binnenkort samenkomen in het provinciehuis. “De komende maanden zal er bekeken worden hoe we dit concreet vorm kunnen geven en wat de thema’s zullen zijn”, zegt Dries. De burgemeesters krijgen voor hun deelname geen extra vergoeding.

Meest gelezen