Mechelse gezinnen in armoede zien leefsituatie verbeteren

In Mechelen worden 330 kinderen uit 122 Mechelse gezinnen die in grote armoede leven intensief begeleid door GO, het project gezinsondersteuning. Vroeger bleven die gezinnen meestal onder de radar, maar nu worden ze doorverwezen door de politie, Kind en Gezin en de scholen. Uit een evaluatie blijkt dat dat helpt om hun leefomstandigheden te verbeteren.

"Die gezinnen kampen telkens met veel verschillende problemen", vertelt onderzoekster Bérénice Storms. "Ik heb naar negen domeinen gekeken, zoals inkomen, schulden, gezondheid en huisvesting. Gemiddeld scoren de gezinnen slecht op zeven van de negen domeinen. Begeleiding van het GO-team helpt om de leefomstandigheden te verbeteren. Zo hebben de gezinnen minder schulden, is er minder geweld in de huishoudens en de gezinnen vinden ook een betere woning."

Voorbeeld voor anderen

"We zien dat het aantal gezinnen met zeer zware problemen verminderd is", besluit onderzoekster Bérénice Storms. "Alleen op het vlak van gezondheid zijn de resultaten minder goed. Dat komt onder andere omdat er in de gezinnen vaak ook mensen met een chronische ziekte zijn." De onderzoekster stelt de resultaten ook ter beschikking van andere steden en gemeenten, om eventueel met een soortgelijk project te starten.

Meest gelezen