Jeugdparlement: "Jongeren zijn wel politiek geïnteresseerd, maar het vertrouwen is weg"

Tijdens de Krokusvakantie komen 120 jongeren tussen 18 en 25 jaar samen in de Senaat om het "Jeugd Parlement Jeunesse" te vormen. Ze komen uit alle regio's van het land en debatteren net als echte politici over actuele thema's. De slagzin: "De toekomst vormgeven."

De deelnemers aan het Jeugd Parlement simuleren de echte politieke realiteit. Ze zitten in verschillende partijen, leggen de eed af en bespreken actuele thema's in de Senaat of in specifieke parlementscommissies. De onderwerpen die passeren zijn actueel: ethiek, economie, het gevangeniswezen, drugs,... Bestaande wetsartikels worden aangepast, of afgeschaft.

Andere manier om zich te mobiliseren

Het Jeugd Parlement komt toevallig samen op een interessant moment. Jongeren die inzitten met het klimaat tonen hun engagement door te spijbelen en te betogen. Deelnemen aan het jeugdparlement is voor Maarten (20) een aanvulling op het engagement van de klimaatspijbelaars: "Op de straten tonen we dat we ontevreden zijn. Maar er moet ook gedebatteerd worden over oplossingen." Maarten heeft geen juridische achtergrond, maar wil toch het wetgevende proces beter leren kennen.

Videospeler inladen...

In het Jeugd Parlement komen jongeren van verschillende regio's samen, die elk hun eigen ideeën hebben. Kaat (22) is geen klimaatspijbelaar en wil naar eigen zeggen niet hypocriet zijn. "Ik ga niet betogen voor het klimaat, aangezien ik zelf vaak met de auto rijd", zegt ze.

Jongeren zijn wel geïnteresseerd in politiek, maar hun vertrouwen erin is weg

Louis, politicus voor een week
Videospeler inladen...

Jongeren worden af en toe eenvoudig weggezet als "politiek ongeïnteresseerd". Maar dat klopt niet volgens verschillende deelnemers aan het Jeugd Parlement. "Ik denk niet dat jongeren niet meer in politiek geïnteresseerd zijn, maar ik denk wel dat hun vertrouwen erin weg is", zegt Louis (20). Collega Lina treedt hem bij: "Mensen zijn de politiek beu, ze vertrouwen de politici niet meer. Het moet een doelstelling zijn om het vertrouwen van jongeren terug te winnen."

Hoe kan de politiek het vertrouwen herwinnen?

Videospeler inladen...

Wanneer we vragen hoe de politiek het vertrouwen van jongeren kan herwinnen, horen we één kernwoord: communicatie. Die kan volgens de jeugdparlementsleden gebeuren via sociale media. "Nog te weinig politici gebruiken sociale media om transparant te zijn. Ze moeten ons tonen hoe de dingen gebeuren", zegt Louis. Maar communicatie betekent ook luisteren. Volgens Kaat en Hannah moeten jongeren het gevoel krijgen dat ze serieus genomen worden en dat hun stem echt gehoord wordt.

Beroepspolitici als Koen Geens (CD&V) of Lieve Maes (N-VA) steunen initiatieven als het Jeugd Parlement en kwamen langs om hun kennis te delen. Volgens hem is het een eerste stap om beter te connecteren met jongeren.

Zelf in de politiek stappen? Zeg nooit nooit

Lina, politica voor een week

Maandag gaan de jongeren opnieuw naar school. Maar heeft het Jeugd Parlement hen zin gegeven om later zelf politicus te worden? De meningen zijn verdeeld. "Het was een zeer leuke ervaring, maar politiek is toch niets voor mij", geven Kaat en Maarten toe. Lina en Hannah sluiten niets uit: "Zeg nooit nooit."

Meest gelezen