Kever tast sparren aan in Limburg

De letterzetter rukt ondertussen op in heel Limburg. Het bruine kevertje graaft zich een weg onder de schors van naaldbomen om te kunnen paren, waardoor die beschadigd raken en afsterven. Om de opmars van de kevers in te perken, worden nu in heel Limburg bomen gekapt en vervangen door inheemse soorten.

Wanneer de bomen in goede conditie zijn, is er geen reden tot paniek. “Maar veel naaldsoorten bij ons zijn verzwakt”, zegt Gui Winters van Natuur en Bos. “En dan vooral door de droogte en omdat ze vaak geen optimale standplaats hebben. Fijnsparren zouden bijvoorbeeld beter hoog in de bergen kunnen staan. Het is daar kouder, dus letterzetters zouden daar minder gemakkelijk hun slag kunnen slaan. Maar uiteindelijk is het wel een samenloop van verschillende factoren die verklaren waarom de kever zich bij ons heel goed voelt en de spar iets minder.”

Afsterven

Letterzetters zorgen er op termijn voor dat de fijnsparren afsterven. Om gevaar te voorkomen, worden de bomen daarom preventief gekapt. “Als de bomen dichtbij de weg staan en één van hen het begeeft, kan dat een groot gevaar vormen voor het verkeer. Maar ze worden natuurlijk ook gekapt om de verspreiding van de kever in te perken. Tenslotte vertegenwoordigt het hout van de boom een economische waarde. Als je er snel genoeg bij bent, dan kan je die waarde nog redden”, zegt Gui Winters.

Nieuwe bomen

Als de sparren gekapt worden, komen er wel andere bomen in de plaats. “De voorkeur gaat uit naar inheemse bomen. Maar vooral bomen die aangepast zijn aan hun standplaats. Als het vochtige of natte bodems betreft, dan is het beter om voor bijvoorbeeld de zomereik of zwarte els te kiezen. Als het gaat om drogere bodems, kan je bijvoorbeeld kiezen voor een wintereik.

Begin dit jaar werden er al 120 sparren gekapt in het Domherenpark in Heusden-Zolder en 240 in het Hobos in Overpelt.

Meest gelezen