archieffoto - steenkoolmijn Waterschei

Nederland sluit steenkoolcentrale bij Amsterdam vijf jaar vroeger dan verwacht

De steenkoolcentrale aan de Hemweg in Amsterdam moet ten laatste eind dit jaar de deuren sluiten, vijf jaar eerder dan gepland. Met de beslissing wil de Nederlandse regering de uitstoot van CO2 sneller terugdringen. Ze gaat nu onderhandelen met uitbater Nuon over een compensatie voor het bedrijf. Volgens premier Mark Rutte komt de energievoorziening niet in gevaar door de sluiting van de centrale.

Nederland heeft beloofd de uitstoot van CO2 in 2030 bijna te halveren ten opzichte van 1990. Maar volgens milieu-organisatie Urgenda gaat het allemaal te traag: de organisatie trok naar de rechter en kreeg gelijk. En dus moet de regering Rutte extra maatregelen treffen om al volgend jaar een afname met een kwart te hebben bereikt.

Het is geen verrassing dat daarbij gekeken wordt naar de sluiting van oude steenkoolcentrales. De Hemwegcentrale was al sinds 1994 actief. De even oude Amercentrale moet uiterlijk tegen eind 2024 dicht, drie modernere centrales - twee op de Maasvlakte en een in de Eemshaven - krijgen nog wat langer respijt. Zij moeten uiterlijk in 2030 de deuren sluiten, of overgeschakeld zijn op alternatieve brandstoffen. Vanaf dat jaar wordt het verboden om door middel van de verbranding van steenkool elektriciteit op te wekken.

Hoeveel het de overheid kost om de Hemwegcentrale een paar jaar eerder te laten sluiten, is nog onduidelijk. Nuon eist compensatie voor investeringen die door de vervroegde sluiting niet meer terug kunnen worden verdiend. Daarnaast moet er geld komen voor een sociaal plan voor de circa tweehonderd werknemers.

In België zijn er geen steenkoolcentrales meer sinds de sluiting van de steenkoolcentrale in Langerlo in 2016.

Meest gelezen