Zuhal Demir (N-VA): "Verplicht taalbad voor kinderen die Nederlands onvoldoende beheersen"

De N-VA wil dat kinderen die het Nederlands onvoldoende beheersen na de kleuterschool, een jaar lang een verplicht taalbad volgen waarbij ze alleen maar Nederlands krijgen. Dat zegt Zuhal Demir, lijsttrekker voor de Kamer in Limburg, in een interview met Het Belang van Limburg. "Ik wil af van de taboes", luidt het in "De ochtend" op Radio 1. Vlaams parlementslid en Vilvoords schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open VLD) heeft het over "verkiezingspraatjes".

De N-VA wil van onderwijs een speerpunt maken in de campagne voor de verkiezingen van 26 mei. Volgens de partij is het onderwijsniveau in Vlaanderen de afgelopen jaren zienderogen achteruit gegaan en speelt de taalproblematiek daar een belangrijke rol in.

Vandaag kunnen Vlaamse scholen al taalbaden organiseren, maar volgens N-VA willen de scholenkoepels niet mee. "Er is de mogelijkheid van een taalbad van een jaar in de lagere school en extra taallessen in het secundair, maar daar komt in de praktijk weinig van. De koepels zijn heel argwanend", zegt Demir in de krant.

"Als ik minister van Onderwijs zou zijn, zou dat verplicht moeten zijn. Organiseer in de kleuterklas een screening. Wie de basiskennis Nederlands niet heeft, krijgt een jaar lang alleen maar Nederlands. Ze verliezen daardoor misschien een jaar, maar ze winnen wel een diploma en een heel leven."

"Laat die taboes sneuvelen"

"Waar ik woon, in Genk, zie ik een grote schoolachterstand, ingegeven door die taalachterstand. Ik hoor van veel leerkrachten die verdrinken in de klas omdat er zoveel leerlingen zijn die heel weinig Nederlands beheersen. Het is een oproep aan de onderwijskoepels: laat die taboes sneuvelen", zegt Demir in "De ochtend" op Radio 1.

Het beheersen van het Nederlands moet in dat taalbad centraal staan, maar het is niet dat er geen andere vakken aan bod zouden mogen komen... "Het is aan de hand van Nederlandse begrippen, en die goed uit te leggen, dat je bijvoorbeeld wiskunde geeft. Als we willen dat alle leerlingen een goede start krijgen, dan denk ik dat je niet anders kan dan die mogelijkheid die nu al bestaat, toe te passen."

Hilde Crevits: "Het kan verkeren..."

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageert op Twitter op het interview met de Limburgse N-VA-lijsttrekkers Zuhal Demir en Steven Vandeput in de krant. "Quasi onafgebroken met Vlaams-nationalisten onderwijsbeleid voeren en dan 'vernieuwende' inzichten' mogen lezen van twee Limburgse federale excellenties. (...) Het kan verkeren... wist Bredero al", klinkt het.

Crevits wijst erop dat kennis van het Nederlands een topprioriteit is en dat scholen nu al bijkomende lessen Nederlands kunnen geven aan wie dit nodig heeft. Ook in het OKAN (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) zijn er extra taallessen.

"Stedelijk onderwijs Vilvoorde doet dit al lang, op eigen kosten"

Vlaams parlementslid en Vilvoords schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open VLD) wijst er op Twitter op dat het stedelijk onderwijs in zijn stad al zo'n taalbad organiseert. "Op eigen kosten", tweet De Ro. "Hoeveel schepenen van onderwijs van uw partij (N-VA, red.) doen dit? Ik zal het zeggen: nul (0!) #verkiezingspraatjes".

"Het klopt niet dat er geen taalbadklassen zijn in Vlaanderen", zegt De Ro. "Het Stedelijk onderwijs in Vilvoorde doet dit al het hele schooljaar op eigen kosten voor alle kinderen die instromen vanuit anderstalig onderwijs, voor al die kinderen vanaf tweede leerjaar. Nooit een taboe van gemaakt, nooit verboden door onze koepel."

In Vilvoorde worden deze taalbadleerlingen opgepikt op de school waar ze zijn ingeschreven, en ze volgen taalbadklas in een centrale school. In de namiddag keren ze terug naar hun echte klasgenootjes. De stad zorgt voor het vervoer.

Beluister hier het gesprek met Zuhal Demir in "De ochtend" op Radio 1:

Meest gelezen