Boeren moeten zich zelf verzekeren tegen natuurrampen

Vanaf januari 2020 moeten landbouwers zich zelf verzekeren tegen natuurrampen, omdat vanaf dan het Vlaamse rampenfonds wordt afgeschaft. Het Vlaams Parlement buigt zich deze week over de weersverzekering die in de plaats komt, maar zowel de landbouwsector als de verzekeraars maken zich zorgen over hoe die nieuwe verzekering er moet uitzien.

Vanaf januari moeten landbouwers zich zelf verzekeren tegen natuurrampen, omdat vanaf dan het Vlaamse rampenfonds wordt afgeschaft. Het Vlaams Parlement buigt zich deze week over de weersverzekering die in de plaats komt, maar zowel de landbouwsector als de verzekeraars maken zich zorgen.  Landbouwers die hun oogst afgelopen zomer verloren zagen gaan door de droogte, konden nog een laatste keer een schadevergoeding aanvragen bij het landbouwrampenfonds. De droogte werd door de Vlaamse regering immers erkend als natuurramp.

Vanaf januari moeten boeren zich privé verzekeren tegen zo’n extreme weersomstandigheden, omdat er vanaf dan geen rampenfonds meer is. Het Vlaams Parlement werkt aan een decreet voor zo’n brede weersverzekering. Woensdag bespreekt de commissie Leefmilieu het opnieuw, nadat de oppositie om een tweede lezing vroeg. Ze vindt dat er nog te weinig duidelijkheid is over hoe het systeem zal werken.

Bij de verzekeraars reageert men afwachtend. We nemen deel aan de gesprekken, zegt Wauthier Robyns van de beroepsvereniging Assuralia. “Om te zien in welke mate het mogelijk is om een markt te vinden voor zo’n verzekering. Landbouwers moeten ook vertrouwen hebben dat zo'n verzekering een goede oplossing kan zijn voor oogstverlies door weersomstandigheden. Wij als verzekeringsmaatschappij moeten vat hebben op de kans op schade. Naast de hagelverzekering, waar we al meer mee vertrouwd zijn, moeten we ons ook bekwamen in andere vormen van schade, zegt Robyns. "Het moet van twee kanten komen. Wij gaan natuurlijk geen verzekering aanbieden als we niet voelen dat er een markt voor te vinden is." 

In De Standaard zegt de Boerenbond dat ze niet tegen een private verzekering is, maar wel een langere overgangsperiode had willen zien. “Verzekeraars hadden zich behoorlijk moeten kunnen voorbereiden op het verdwijnen van het landbouwrampenfonds”, zegt Vanessa Saenen van de Boerenbond.  “Nu zitten we in tijdsnood. Als het decreet niet snel wordt goedgekeurd, hebben we straks geen rampenfonds en geen weersverzekering." Over vier weken gaat het parlement in reces voor de verkiezingen van 26 mei. 

Meest gelezen