Talenonderwijs bij volwassenen is in vrije val

Het aantal Vlamingen dat een vreemde taal studeert in het volwassenenonderwijs blijft maar dalen. En hoe. Dat schrijft De Standaard. Vooral Frans gaat achteruit, al krijgen ook Engels en Duits rake klappen. Werkgeversorganisatie VOKA slaat alarm want de neerwaartse trend is een bedreiging voor de arbeidsmarkt.

De cijfers spreken boekdelen: in vijf jaar tijd is het aantal volwassenen dat zich inschreef voor een cursus Frans gedaald van zowat 43.500 naar net geen 34.000. Dat is een daling met maar liefst 22 procent, zeer fors. 

Ook het Engels, nochtans dé taal van de jongeren, de taal van de digitalisering, dendert achteruit: van een kleine 30.000 naar goed 23.000, da's ook bijna een vierde eraf. Zelfde verhaal bij Duits, wat sowieso al niet echt populair was. Daar zijn de inschrijvingen ook met zowat 25 procent afgenomen. 

Problematisch is dat allemaal voor de invulling van bepaalde vacatures, waar een goede talenkennis een basisvereiste is. Bij werkgeversorganisatie VOKA luidt men de alarmbel want het is bedreigend voor de toekomst van de Vlaamse bedrijven, zo klinkt het.

Talenkennis is cruciaal voor de toekomst van onze bedrijven, zelfs van levensbelang

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder VOKA

"Vooral de achteruitgang van het Frans en het Duits baart ons bijzondere zorgen. Want Frankrijk en Duitsland zijn enorm belangrijke handelspartners. Het is nu eenmaal een groot voordeel wanneer mensen de taal kunnen spreken van een klant waarmee ze zaken doen. Dat was lange tijd één van de sterke punten van ons Vlaams bedrijfsleven en dat moeten we kost wat kost behouden. En zelfs motiveren", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van VOKA. 

"Talenkennis is cruciaal voor de toekomst van onze bedrijven, zelfs van levensbelang voor zakendoen met het buitenland. Als je weet dat 80 procent van wat we in Vlaanderen produceren voor export dient, als je weet dat Duitsland onze grootste handelspartner is, gevolgd door Nederland en Frankrijk, dan is het wel duidelijk allemaal."

Is de trend nog om te keren? Maertens pleit voor wervende campagnes: "Het is zo dat de STEM-actieplannen studenten aanmoedigen om te kiezen voor technologie en wetenschap. Ik denk dat we eigenlijk ook een plan nodig hebben om het taalonderwijs weer op peil te brengen. En dat dan zowel in de scholen als in het volwassenenonderwijs. Het is echt zo belangrijk voor onze bedrijven", beklemtoont Maertens.

Opvallend: Spaans en Italiaans doen het wél goed in het volwassenenonderwijs. Volgens Maertens heeft dat vooral te maken met exotiek en met de wens van de Vlaming om op vakantie de landstaal te spreken. 

Meest gelezen